Koniec kolejek w ZUS-ie

Podatki | Autor: Helena Firszt
14 Cze 2012

Od dzisiaj tj. 14 czerwca 2012 r rusza Platforma Usług Elektronicznych. Jest to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS, który umożliwi załatwienie przez Internet wielu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a tym samym zlikwiduje kolejki w oddziałach ZUS.

Od dzisiaj wszyscy ubezpieczeni będą mogli sprawdzić dane zamieszczone na koncie ZUS, m.in. uzyskać informacje o ubezpieczeniach, do których zostali zgłoszeni i wysokości składek, które zapłacił za nich pracodawca. Można też sprawdzić stan konta emerytalnego w ZUS, złożyć i odebrać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, złożyć wniosek o przyznanie emerytury, renty i innych świadczeń.

Osoby, które już pobierają świadczenia będą mogły sprawdzić informacje o przyznanych i wypłacanych im świadczeniach. Na stronie pue.zus.pl został zamieszczony  kalkulator emerytalny, który umożliwi nam wyliczenia  wysokości prognozowanej emerytury. Ubezpieczeni będą mogli śledzić stan swoich spraw w ZUS i otrzymywać powiadomienia e-mailem lub sms-em, a nawet rezerwować wizyty w oddziale ZUS.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu będą mogły skorzystać z platformy za pośrednictwem telefonu, (będzie do tego potrzebny specjalny identyfikator i numer PIN).
Aby móc skorzystać z PUE, trzeba się zarejestrować na portalu (pue.zus.pl). Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE, ale dla bezpieczeństwa danych osobowych trzeba najpierw potwierdzić swoją tożsamość w najbliższym oddziale ZUS i dopiero wtedy zostanie aktywowany własny profil PUE.

Dla przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników przewidziano specjalny program ePłatnik, za pomocą którego będzie można sprawdzić, czy prawidłowo obliczyły składki w  składanych przez nich dokumentach do ZUS.

Od 2010 roku związana zawodowo z Kancelarią Doradztwa Podatkowego - Mariusz Gotowicz. Pracę w zawodzie księgowej rozpoczęła 6 lat temu. Specjalizuje się w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz w sprawach z zakresu płac i ZUS. Posiada doświadczenie w zakresie rachunkowości, jak i również prawa pracy.
Helena Firszt
Helena Firszt
View all posts by Helena Firszt
Helenas website