Podatkowy rząd dusz … w Państwie demokratycznym?

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
27 Cze 2012

Dyrektorzy izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej zawierają tajne porozumienia, w których określają zasady kontroli na swoim terenie.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego - Mariusz Gotowicz

fot. Mariusz Gotowicz

Do publicznej wiadomości wyciekła informacja, iż Dyrektorzy Izb Skarbowych oraz Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej, w tajemnicy przed podatnikami działając z oparciu o bliżej nie znane kryteria i przepisy, zawierają „tajne” porozumienia w zakresie prowadzenia kontroli podatników.

Na przykład Dyrektorzy Izby i UKS w Warszawie postanowili, że kontrole  u przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów, uzyskujących roczne przychody z działalności gospodarczej przekraczające 5 mln zł, będą realizowane przez Inspektorów UKS. Dziwić może wskazanie limitu 5 mln złotych dla książek przychodów i rozchodów, gdyż pełne księgi muszą prowadzić podmioty, które  przekroczyły 1.200.000 € czyli 4.784.400 zł zł (obowiązuje do 1 stycznia 2012 r.)

Dalej media donoszę, że na mocy tego porozumienia sprawdzanie osób fizycznych, które w analizowanym okresie wydadzą o 300 tys. zł więcej, niż zarobiły, będzie w gestii skarbówki.

Ciekawe mogą być informacje, jakie kryteria w takim tajnym porozumieniu sformułowały rodzime organy skarbowe? Na pewno jednak wiadomo, że Urząd Kontroli Skarbowej ma zarezerwowane dla siebie kontrole podatników rozliczających się jednocześnie w wielu urzędach skarbowych, tak wspólników spółek osobowych, jak i podatników rozliczających podatek VAT i podatek dochodowy w dwóch różnych urzędach skarbowych!

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz