Fiskus chce daniny od szkół!

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
04 Wrz 2012

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca zawarł zwolnienie podmiotowe w zakresie podatku od nieruchomości. Zwolnił z podatku od nieruchomości uczelnie – szkoły wyższe. Zawarł jednak w art. 7 ust. 2 pkt 1 tej ustawy wyłączenie które brzmi, cyt:zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.”

Tak sformułowany zapis ustawy był różnie rozumiany tak przez same uczelnie, jak i lokalnego fiskusa. W wyniku zaskarżenia wydanej na wniosek uczelni interpretacji  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt: II FSK 2266/10) w wyroku z dnia 24 maja 2012 r. ostatecznie przesądził, iż nieruchomości szkoły wyższej zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Sąd sformułował też ważną tezę, iż dla objęcia opodatkowaniem danej nieruchomości (np. powierzchni) nie ma znaczenia, czy daną działalność gospodarczą prowadzi sama szkoła wyższa jako właściciel nieruchomości, czy też robi to inny podmiot taki, jak najemca lub dzierżawca.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz