Kiedy fiskus może ustanowić zastaw skarbowy?

Podatki | Autor: Paweł Wysiński
07 Wrz 2012

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych, a także zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę w spłacie należności podatkowych przysługuje prawo ustanowienia zastawu skarbowego.

fot. Grzegorz Klarkowski

Zastawem skarbowym mogą być objęte wszystkie rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe  będące własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka.

Organy podatkowe mogą ustanowić zastaw skarbowy tylko na  rzeczach ruchomych lub prawach, których wartość wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej kwotę, którą określił na dany rok Minister Finansów w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Polskim.

W 2012 roku obowiązuje kwota 11.900,- zł (obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia 2011 r. – Monitor Polski Nr 71, poz. 706 z 12 sierpnia 2011 r.).

W 2013 roku obowiązywać będzie kwota 12.300,- zł (obwieszczenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2012 r. – Monitor Polski z 13 sierpnia 2012 r,, poz. 583).

Wskazać należy iż zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

Zastaw skarbowy można ustanowić również na zabezpieczenie należności podatkowych przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.

Urzędnicy skarbowi chętnie sięgają po zastaw skarbowy ze względu na skutki, jakie wiążą się z jego ustanowieniem. Jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu. Bez względu na to, kto nim jest, z rzeczy lub prawa majątkowego może być wyegzekwowana spłata zabezpieczonych należności podatkowych.

Doradca podatkowy - w Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz pracuje od 2008 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywał od podstaw w Kancelarii. Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa podatkowego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół opodatkowania dochodów zagranicznych oraz podatku od spadków i darowizn.
Paweł Wysiński
Paweł Wysiński
View all posts by Paweł Wysiński
Pawełs website

komentarze 3

  1. ale czy te kluczyki/samochód ze zdjęcia jest warty 11 900 zł? ;-P

  2. Paweł Wysiński Paweł Wysiński pisze:

    łącznie z tym banknotem 100-złotowym to tak… 🙂 😀