Okazjonalna sprzedaż zniczy jest opodatkowana PIT

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
29 Paź 2012

fot. Grzegorz Klarkowski

Osoby chcące w dniu 1 listopada, w który przypada dzień Wszystkich Świętych, prowadzić okazjonalną sprzedaż kwiatów, witek brzozowych, gałązek iglastych, zniczy oraz wyrobów rękodzielniczych, wbrew powszechnym poglądom, są zobligowane do wykazania osiągniętego w ten sposób zarobku przed Fiskusem.

Dochód osiągnięty z tej okazjonalnej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedający, czyli podatnik zobowiązany będzie osiągnięty dochód, rozliczyć w zeznaniu rocznym z uwzględnieniem progresywnych stawek podatkowych (18% i 32%) z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku!

Należy wspomnieć, iż opodatkowaniu będzie podlegała sprzedaż wszystkich rzeczy nabytych przez sprzedającego np. w markecie lub hurtowni w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem. W takim przypadku dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy, będzie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Dodać należy, iż opodatkowaniu nie będą podlegały rzeczy np. sztuczne chryzantemy lub wiązanki, które znajdowały się w posiadaniu sprzedawcy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji dochód osiągnięty ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Należy stwierdzić, iż w myśl zasady ignorantia iuris nocet, nieświadomość podatnika może spowodować poważne konsekwencje prawne i finansowe. Sytuacja ta, dotyczy w szczególności emerytów oraz osób otrzymujących świadczenie pieniężne z organów rentowych lub z pomocy społecznej, chcące sobie dorobić do niskich świadczeń.

Ekstremalnie poza niemałymi kwotami podatku oraz karami finansowymi osoba ta może stracić otrzymywane świadczenia z obowiązkiem zwrotu już otrzymanych kwot!

Należy też mieć na uwadze, że Straż Miejska może zabezpieczyć towar oferowany na okazjonalnych straganach, nawet jak straganem jest kawałek folii położonej na ziemi.

Ponadto warto też wspomnieć, iż kupujący nie będą mogli liczyć na jakiekolwiek reklamacje czy zwrot towaru od doraźnych sprzedawców.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz