Organy podatkowe skuteczniej uzyskają informacje o podatniku z innych krajów UE

Podatki | Autor: Paweł Wysiński
28 Lis 2012

Kraje Unii Europejskiej kreują system wymiany informacji pomiędzy administracjami podatkowymi państw członkowskich. Od 2013 r. Polska będzie więcej przekazywać informacji podatkowych innym krajom niż dotychczas.

Informacje takie, będzie mógł przekazać szeregowy pracownik organu podatkowego, zamiast dyrektora urzędu kontroli skarbowej. System ten wymaga jednak implementacji dyrektywy unijnej 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. ws. współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L z 2011r. Nr 64/1), a co za tym idzie nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

W Sejmie trwają prace nad  nowelizacją ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o kontroli skarbowej. W zamierzeniu wyznaczeni pracownicy urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych oraz izb skarbowych będą uprawnieni do przekazywania informacji w zakresie kontroli wielostronnych. Obecnie tylko Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, dyrektor izby skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej może zostać do tego upoważniony.

Od 1 stycznia 2013 roku pracownik organu będzie zobligowany w terminie 7 dni roboczych potwierdzić obcemu państwu otrzymanie wniosku o udzielenie informacji podatkowej. Do tej pory nie było takiego obowiązku.

Zgodnie z nowelizacją prawa, postępowanie o wymianie informacji powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, gdy organ podatkowy posiada już żądną informacje (czyli nie musi ich specjalnie zbierać i przygotowywać), termin ten skraca się do 2 miesięcy.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej pozwoli na określenie zasad współpracy pomiędzy administracjami podatkowymi krajów członkowskich Unii Europejskiej. W ten sposób zwiększy się skuteczność przepływu informacji, a co za tym idzie poboru podatków, zapobiegania oszustw podatkowych oraz uchylaniu się od opodatkowania.

Wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy tej dyrektywy z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Doradca podatkowy - w Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz pracuje od 2008 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywał od podstaw w Kancelarii. Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa podatkowego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół opodatkowania dochodów zagranicznych oraz podatku od spadków i darowizn.
Paweł Wysiński
Paweł Wysiński
View all posts by Paweł Wysiński
Pawełs website