Przedsiębiorcy będą musieli korygować koszty

Podatki | Autor: Paweł Wysiński
14 Gru 2012

Od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawa ta została uchwalona w ekspresowym tempie bez żadnych przepisów przejściowych!

Przepisy tej ustawy zrewolucjonizują rozliczanie się przedsiębiorców z organami podatkowymi.

Przypomnieć należy, iż obecnie do odliczenia poniesionego kosztu nie jest potrzebna faktycznie dokonana zapłata, wystarczy tylko posiadanie dokumentu, stwierdzającego poniesienie wydatku. Kontrahent w tej sytuacji jest zobowiązany do wykazania przychodu pomimo nieotrzymania zapłaty.

Po dniu 1 stycznia 2013 r. u sprzedawcy nic się nie zmieni, nadal będzie musiał wykazać przychód nawet w sytuacji nieotrzymania zapłaty. Zmieni się natomiast diametralnie sytuacja po stronie kupującego.

Jeżeli nabywca nie ureguluje kwoty wynikającej z dokumentu w ciągu 30 dni od terminu płatności, będzie musiał zmniejszyć swoje koszty uzyskania przychodu, o część niezapłaconego zobowiązania!

Jeśli termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni, pomniejszenia dokona się z upływem 90 dni od naliczenia kosztu.

Poprzez wprowadzenie tych zmian przedsiębiorcom oraz księgowym przybędzie dodatkowych obowiązków. Na bieżąco będą musieli monitorować zobowiązania i korygować rozliczenia.

Nawet przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość w formie książki przychodów i rozchodów będą musieli prowadzić dodatkową ewidencję, która pozwoli im na kontrolowanie rozrachunków z kontrahentami.

Ustawa nie wprowadza żadnych przepisów przejściowych, co w praktyce będzie oznaczać pojawianie się wielu wątpliwości interpretacyjnych mogących wyniknąć podczas kontroli podatkowych.

Osoby prawne, które rok podatkowy mają inny niż kalendarzowy będą stosowały do jego końca dotychczasowe zasady.

Wspomnieć należy, iż od 1 stycznia 2013. również zmieniają się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W tym zakresie będą obowiązywały podobne przepisy, jak przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu, jednakże z innymi terminami, co dodatkowo skomplikuje już i tak trudną sytuację przedsiębiorców.

Doradca podatkowy - w Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz pracuje od 2008 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywał od podstaw w Kancelarii. Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa podatkowego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół opodatkowania dochodów zagranicznych oraz podatku od spadków i darowizn.
Paweł Wysiński
Paweł Wysiński
View all posts by Paweł Wysiński
Pawełs website