Jednoznaczna identyfikacja towaru/usługi na paragonie fiskalnym – już teraz?

Podatki | Autor: Grzegorz Klarkowski
10 Maj 2013

fot. Grzegorz Klarkowski

Jak już wielokrotnie informowaliśmy z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013, poz. 363). Rozporządzenie przewiduje szereg nowych obowiązków, które muszą spełnić Przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót przy pomocy kas fiskalnych.  Obowiązkiem, który powoduje najwięcej obaw jest konieczność bardziej dokładnego opisywania towarów/usług na paragonie fiskalnym. Zgodnie z rozporządzeniem paragon fiskalny powinien zawierać:  nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Przypomnę jednak, że do dnia 30 września 2013 r. podatnicy nie muszą stosować tych nowych regulacji – tyle czasu Minister Finansów dał podatnikom na dostosowanie kas fiskalnych do nowych wymagań.

Niemniej jednak zdaniem Ministra Finansów obowiązek jednoznacznego identyfikowania towarów/usług wynika również z przepisów obowiązujących jeszcze przed 1 kwietnia 2013 r.

Przykładowo w indywidualnej interpretacji z dnia 16 kwietnia 2013 r. (sygn. ILPP2/443-141/13-2/MR) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że z art. 111 ust. 3a pkt 2 ustawy wynika, że to sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na paragonie była tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar lub usługę oraz aby umożliwiała ich właściwe przyporządkowanie do stawki podatku.”

O ile zgodzić się należy z Ministrem Finansów, że nieprawidłowe jest uwidocznienie na paragonie fiskalnym nazwy towaru określającą grupę towarowa bez podziału na nazwy poszczególnych podgrup – gatunków towarów (np. produkty nabiałowe, warzywa/owoce), to jednoznaczna i bardzo dokładna identyfikacja towarów/usług nie wynika z przepisów o podatku od towarów i usług i do dnia 30 września 2013 r. nie ma takiego obowiązku.

Taki obowiązek nie wynika w szczególności z powołanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu art. 111 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Wbrew temu co wskazuje Dyrektor, artykuł ten stanowi tylko tyle, że podatnik jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy.

Wykładnię zaprezentowaną przez Dyrektora Izby Skarbowej należy zatem zaklasyfikować do rodzaju wykładni ad absurdum!

Doradca podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Zanim dołączył do Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz, doświadczenie zdobywał w międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego, z tzw. „wielkiej czwórki”. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa podatkowego.
Grzegorz Klarkowski
Grzegorz Klarkowski