Likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
17 Maj 2013

Ministerstwo Finansów postanowiło zlikwidować możliwość ubiegania się o zwrot części VAT poniesionego przez osoby fizyczne w związku z zakupem materiałów budowlanych do budowy, remontu i modernizacji domu lub mieszkania. Od 2014 roku system zwrotu VAT ma przestać funkcjonować, a zaoszczędzone środki mają zostać przeznaczone na nowy program wspierający młode osoby w zakupie własnego mieszkania.

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych został zatwierdzony przez rząd.

Projekt zakłada, że możliwość złożenia wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane będzie tylko dla osób, które udokumentują wydatki poniesione do końca 2013 roku. Oznacza to, że jeżeli nasza inwestycja będzie trwała także w roku 2014 i w kolejnych od tych wydatków nie będziemy mogli uzyskać zwrotu.

Zostały także określone terminy składania wniosków o zwrot VAT w zależności od daty poniesienia wydatku:

–        od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

–        od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

–        od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

–        od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

–        od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – wniosek składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Oznacza to, że ostatnie wnioski o zwrot VAT będzie można składać do końca 2018 roku.

Likwidacja możliwości zwrotu VAT za materiały budowlane oznacza, że Państwo nie zamierza wspierać w żaden sposób obywateli chcących kupić, wyremontować, czy rozbudować swoje mieszkanie lub dom. Wspomniana wyżej ustawa zakłada pomoc Państwa dla osób młodych, które nie posiadają jeszcze swojego mieszkania, jednak jest ona skierowana do wąskiej grupy społeczeństwa. Osoby, które już posiadają własne mieszkanie także wydają środki na remonty, modernizacje i im wsparcie chociażby w postaci zwrotu części VAT również jest przydatne. Należy pamiętać, że branża budowlana jest jednym z „motorów napędzających” gospodarkę. Zwracając część środków poniesionych przez obywateli na wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym Państwo w pośredni sposób wpływa na zwiększenie konsumpcji, a co za tym idzie dalszy wzrost produkcji co przekłada się na wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB). Zwrot, który otrzyma podatnik w znacznej mierze zostanie przez niego wydatkowany na inne zakupy np. na urządzenie remontowanego mieszkania, domu, zatem środki przekazane przez Państwo powrócą do budżetu w postaci podatków zapłaconych przez firmy produkujące i sprzedające akcesoria wykończeniowe.

Jest to prosty mechanizm znany wszystkim studentom I roku ekonomii, dlatego dziwi, że Ministerstwo Finansów nie wykorzystuje tych zależności aby zwiększyć popyt wewnętrzny w dobie dzisiejszego spowolnienia gospodarczego.

Menedżer w Kancelarii. Ekonomista, praktyk z zakresu cen transferowych, podmiotów powiązanych, prawa działalności gospodarczej – procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce, prawa spółek handlowych, w szczególności rodzajów i form działalności gospodarczych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Michał Wozikowski
Michał Wozikowski