Składka na Fundusz Pracy w spółce cywilnej

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
13 Maj 2013

fot. Michał Wozikowski

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, np. w formie spółki cywilnej opłacają składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, w zależności od obowiązku podlegania ubezpieczeniu. Składki na Fundusz Pracy nie opłacają np. osoby, które mają inny tytuł ubezpieczenia, które przebywają na zwolnieniu lekarskim, czy też z powodu wieku są zwolnieni z opłacania tej składki. W przypadku prowadzenia spółki wydatek taki będzie kosztem uzyskania przychodu tylko dla tego wspólnika, który ma obowiązek zapłaty takiej składki. Nie stanowi on natomiast kosztu dla tego wspólnika, który tej składki nie opłaca.

Stanowisko takie prezentuje również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w indywidualnej interpretacji z dnia 3 lutego 2012 r., nr ITPB1/415-1127/11/TK stwierdził, iż składka na Fundusz Pracy opłacana przez wspólnika spółki cywilnej jest wydatkiem o charakterze osobistym, związanym z konkretną osobą, tj. wspólnika spółki cywilnej. Z tego względu stanowi ona koszt uzyskania przychodu tylko dla wspólnika, który ma obowiązek opłacania takiej składki. Drugi wspólnik, który nie opłaca składki z tego tytułu nie bierze tego kosztu pod uwagę przy ustalaniu swojego dochodu do opodatkowania.

Doradca Podatkowy, Biegły sądowy z dziedziny prawo podatkowe przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Współodpowiedzialna za wdrażanie procedury i system zarządzania jakości ISO w Kancelarii. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka