W roku 2014 wzrosną stawki opłat i podatków lokalnych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
08 Paź 2013

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wzrosną o 0,9% maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, czyli o wskaźnik inflacyjny publikowany przez GUS. Tym samym z przyszłym rokiem obciążenia dotyczące między innymi podatków od nieruchomości, czy podatków od środków transportu będą wyższe o 0,9%.

Wynika to z opublikowanego w poniedziałek obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku.

Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu tego roku o 0,9 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r.

W związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosną w przyszłym roku górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Podwyższenie stawek do górnej granicy leży w gestii samorządów lokalnych, ale z uwagi na ogólnokrajowe problemy z budżetami samorządowymi,  należy się liczyć z tym, że z tej szansy samorządowe organy podatkowe skorzystają.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz