W nowy rok, z nowymi zasadami opodatkowania ruchomości firmowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
27 Paź 2014

OPODATKOWANIE RUCHOMOŚCI 2015Zbliżający się koniec roku tradycyjnie już wzbudza zainteresowanie podatkami u przedsiębiorców. Doświadczenia minionych dziesięcioleci pokazują, że aktywność na tym polu jest uzasadniona, bowiem Fiskus, jak co roku szykuje większe lub mniejsze niespodzianki.

Jedną z planowanych na rok 2015 nowości jest zmiana w zakresie sprzedaży rzeczy i przedmiotów nie będących środkami trwałymi. Dotychczas z uwagi na brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów zaliczać trzeba było zbycie składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, będących:

a)    środkami trwałymi,
b)    składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c)    wartościami niematerialnymi i prawnymi

– ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Tak więc, co znajdowało potwierdzenie w licznym orzecznictwie sądowym, do przychodów nie trzeba było zaliczać sprzedaży rzeczy, czy majątku nie zaliczonego do środków trwałych.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że od dnia 1 stycznia 2015 r. każda rzecz (majątek) wykorzystywana w działalności gospodarczej, bez względu na jej rodzaj, czasookres używania, czy w końcu wartość (cenę) zakupu będzie musiała w razie sprzedaży być przyjęta w przychodach działalności gospodarczej z oczywistymi skutkami podatkowymi.

Dlatego też przedsiębiorcy, którzy chcą się pozbyć rzeczy już im niepotrzebnych, a związanych z ich działalnością, winni się pospieszyć z ich zbyciem, bowiem od stycznia 2015 r. zapłacą od takiej sprzedaży podatek.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz