Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań rocznych

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
28 Kwi 2016
PIT za 2015

fot.: Michał Wozikowski

Termin na złożenie zeznania rocznego za 2015 rok mija w tym roku 2 maja. Ten kto nie złożył jeszcze swojego PITa ma na to coraz mniej czasu.

Zdarza się, że wypełniając formularze popełnimy jakiś błąd. Najlepiej jednak uczyć się na cudzych błędach, dlatego poniżej zwracamy uwagę na najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu zeznań rocznych.

Jednym z często popełnianych błędów przy sporządzeniu PITa jest posługiwanie się nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym. Przypomnijmy, że od 2012 roku osoby nie prowadzące działalności gospodarczej posługują się wyłącznie numerem PESEL mimo, że mogą mieć wcześniej nadany numer NIP.

Innym błędem z jakim można się spotkać jest wpisanie numeru NIP pracodawcy zamiast własnego numeru PESEL. Wynika to z faktu, że NIP pracodawcy znajduje się w pierwszej pozycji w informacji PIT-11, którą przekazał pracodawca.

Kolejnym często spotykanym błędem jest złe przepisanie kwot z PIT-11 bądź z innych rubryk w zeznaniu rocznym, czy też błąd w sumowaniu poszczególnych pozycji lub brak załącznika PIT/O w przypadku korzystania z ulgi.

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem należy sprawdzić, czy mamy taką możliwość. Często zdarza się, że małżonkowie mimo rozdzielności majątkowej wypełniają wspólne zeznanie roczne, a przypomnijmy, że w takim wypadku nie mają do tego prawa.

Na zeznaniu brak jest niekiedy podpisu podatnika. Ponadto zdarza się, że zeznania składane są na starych wersjach z poprzedniego roku. Warto podkreślić, że aktualna wersja najbardziej popularnych formularzy PIT-36 oraz PIT-37 ma numer 22.

Jeżeli ktoś składa korektę zeznania rocznego należy prawidłowo zaznaczyć na formularzu cel złożenia, czyli zaznaczyć kwadrat „korekta zeznania”.

Składając zeznanie roczne należy pamiętać, że składamy go do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Bardzo popularną i wygodną formą składania zeznań rocznych jest wysyłka przez Internet, należy wówczas pamiętać, aby pobrać tzw. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), które stanowi potwierdzenie, złożenia zeznania rocznego.

Przypominamy i namawiamy do skorzystania z możliwości przekazania 1% podatku na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego, wystarczy wpisać jedynie KRS takiej organizacji. Nie trzeba dokonywać żadnych wpłat, ani nie pomniejszy to w żaden sposób przysługującego zwrotu podatku. W ten sposób mamy chociaż niewielki ale zawsze wpływ na co zostaną przeznaczone nasze podatki.

Menedżer w Kancelarii. Ekonomista, praktyk z zakresu cen transferowych, podmiotów powiązanych, prawa działalności gospodarczej – procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce, prawa spółek handlowych, w szczególności rodzajów i form działalności gospodarczych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Michał Wozikowski
Michał Wozikowski