Dofinansowanie ze środków ZFŚS zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dziecka pracownika

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
26 Sie 2016
Rys.: Michał Wozikowski

Rys.: Michał Wozikowski

Już w przyszłym tygodniu zaczyna się kolejny rok szkolny. Jak każdego września rodziców i opiekunów czekają spore wydatki. W wielu zakładach pracy można liczyć na wparcie finansowe lub rzeczowe związane z początkiem nowego roku szkolnego.

Wsparcie to realizowane jest w najróżniejszych formach, ale najczęściej występuje w ramach przyznawanej na wniosek pracownika pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS realizowanej w formie dofinansowania zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci pracowników.

Otrzymane ze środków ZFŚS dofinansowanie na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci pracowników jest co do zasady przychodem danego pracownika. Niemniej w ramach obowiązującego aktualnego stanu prawnego przychód ten jest wolny od składek ZUS i może być zwolniony od podatku dochodowego.

Przypomnieć więc trzeba, że w przypadku przyznania pomocy szkolnej do kwoty 380 zł możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy.

Jak widać w ramach działalności socjalnej sfinansowanie pracownikowi wyprawki szkolnej dla jego dziecka ze środków ZFŚS jest korzystniejsze pod względem obciążeń podatkowo-składkowych. Nie jest to wsparcie przeznaczone dla każdego pracownika, albowiem musi być uwzględniana sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika uprawnionego do korzystania z pomocy z Funduszu.

Ze środków ZFŚS wsparcie może być udzielane w formie: pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej. Pomoc taka może mieć formę dofinansowania zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci pracowników, bezpośredniego zakupu, lub innej określonej przez regulamin formy.

Jeżeli więc otrzymana przez pracownika pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dziecka będzie w całości pochodziła ze środków ZFŚS i jej wysokość łącznie z otrzymanymi wcześniej innymi świadczeniami socjalnymi:

  • nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 380 zł – kwota dofinansowania będzie zwolniona od podatku dochodowego,
  • przekroczy w roku podatkowym kwotę 380 zł – wolna od podatku będzie kwota dofinansowania mieszcząca się we wspomnianym limicie, natomiast nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu.
Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz