Spadek otrzymany z zagranicy oraz spadek otrzymany przez osobę mieszkającą za granicą

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
12 sie 2016

SPADKI I DAROWIZNYPostępowania spadkowe nie należą ani do łatwych ani szybkich.

  1. Spadki transgraniczne, czyli sytuacje, w których spadkobierca dziedziczy majątek po zmarłym, który mieszkał w innym niż Polska kraju podlegają podwójnemu opodatkowaniu.

Pierwsze opodatkowanie następuje w kraju nabycia spadku a drugie opodatkowanie następuje na terytorium RP. Stanowi o tym art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego też osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce w przypadku otrzymania spadku po osobie zmarłej z innego kraju muszą dokonać odpowiedniego jego zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Przykładowo osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która nabyła spadek po krewnym z Wielkiej Brytanii powinna dokonać jego zgłoszenia w urzędzie skarbowym na terytorium Polski.

  1. Spadki transgraniczne, to także takie sytuacje, w których spadkobierca mający miejsce zamieszkania w innym niż Polska kraju dziedziczy majątek np. nieruchomość.

W takiej sytuacji na osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, w sytuacji nabycia w spadku rzeczy znajdujących się na terytorium Polski ciążą również obowiązki podatkowe w Polsce.

Na podstawie bowiem art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

W przypadku nabycia przykładowo spadku w Polsce przez osobę fizyczną mieszkającą na terytorium Niemiec oznacza to konieczność zgłoszenia opodatkowania spadku w urzędzie skarbowym w Polsce i nie rzadko (w przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku) zapłatę podatku.

 

Odpowiadając na pytania kierowane do Kancelarii, informujemy, iż udzielamy pomocy w prawidłowym realizowaniu obowiązków wobec organów podatkowych w przypadku nabycia spadku poza granicami Polski jak i w przypadku nabycia spadku w Polsce przez osoby mające miejsce zamieszkania za granicą.

Doradca Podatkowy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka