Kolejność zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką.

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
21 Paź 2016
rys.: Michał Wozikowski

rys.: Michał Wozikowski

W mojej praktyce zawodowej wielokrotnie powraca tematyka dotycząca kolejności zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką.

Najczęściej takie pytania padają w sytuacji, gdy toczy się spór z urzędami skarbowymi, czy też istnieje poważne zagrożenie niewypłacalnością. Szczególnie niepokoją się osoby posiadające np. mieszkanie kupione na kredyt, który to kredyt jest zabezpieczony hipoteką.

Przypominam więc wszystkim zainteresowanym, iż pierwszeństwo w zaspokajaniu wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym:

– o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Skutki dokonanego wpisu liczą się więc od dnia złożenia wniosku o wpis.

Zgodnie bowiem z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu – od chwili wszczęcia tego postępowania.

Reasumując, trzeba więc pamiętać, iż kto szybciej złożył wniosek o wpis hipoteki w księgach wieczystych, ten będzie miał  pierwszeństwo w zaspokojeniu swojego roszczenia, czyli zaspokojenia z jego hipoteki.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz