11 maj Dniem Doradcy Podatkowego

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
11 Maj 2017

Doradcy podatkowi obchodzą swoje święto w rocznicę opublikowania w dniu 11 maja 2001 roku zmiany ustawy o doradztwie podatkowym. Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uregulowane od 1997 roku.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji, w tym specjalistycznej wiedzy oraz bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, a także innych dziedzin prawa.

Doświadczenie zawodowe, a także życiowe jest bardzo ważne w zawodzie doradcy podatkowego, równie ważny jest staż pracy. Doświadczenia własne, doświadczenia obsługiwanych Klientów, w połączeniu z szeroką wiedzą zawodową przekładają się na możliwość udzielenia pomocy, nawet w najtrudniejszych życiowych sprawach i pozwalają na zaproponowanie najlepszego rozwiązania dla Klienta.

Doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Ponadto doradca podatkowy z uwagi na nieustannie zmieniające się przepisy prawa musi stale podnosić swoje kwalifikacje.

Podkreślenia wymaga fakt, że doradca podatkowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej zarówno w trakcie jak i po zakończeniu obsługi Klienta.

Doradca podatkowy to nie tylko specjalista od podatków, ale przede wszystkim doświadczony prawnik, który musi znać różne gałęzie prawa, aby móc prawidłowo określić jakie obowiązki podatkowe mogą wystąpić w przypadku różnych zdarzeń gospodarczych.

Jakimi sprawami zajmuje się doradca podatkowy

Do obowiązków doradcy podatkowego należy udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych; prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i udzielanie pomocy w tym zakresie.

Doradca podatkowy może pomagać i reprezentować podatników przed organami podatkowymi oraz reprezentować przed sądami administracyjnymi w zakresie spraw podatkowych.

Doradca podatkowy pomoże nie tylko w momencie jak podatnik już ma kłopoty podatkowe ale także doradzi zanim zostaną podjęte czynności gospodarcze, które mogą wywołać jakieś skutki podatkowe.

Doradca podatkowy to prawnik, który pomaga zrozumieć zawiłości prawa podatkowego, zoptymalizować obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa, ale również zmniejszyć ryzyko podatkowe osób prywatnych.

W dniu święta życzymy wszystkim doradcom podatkowym aby wykonywana przez nich praca sprawiała im dużo satysfakcji i mobilizowała do dalszej pracy na rzecz dobra podatników.

Menedżer w Kancelarii. Ekonomista, praktyk z zakresu cen transferowych, podmiotów powiązanych, prawa działalności gospodarczej – procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce, prawa spółek handlowych, w szczególności rodzajów i form działalności gospodarczych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Michał Wozikowski
Michał Wozikowski