Wpisy autora

Orzeczenie Trybunału w sprawie opodatkowania świadczeń otrzymanych przez pracownika

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
09 lip 2014

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 konstytucji.

Czytaj dalszą część wpisu »

Sprzedaż owoców i warzyw z własnej działki

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
05 cze 2014

fot. Beata Frątczak

Osoby uprawiające działki czy przydomowe ogródki posiadają czasem nadwyżki ze swoich upraw, których nie mają możliwości wykorzystać na własne potrzeby. Owoce i warzywa mogą więc sprzedać. Przychody uzyskane z ich sprzedaży nie podlegają jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

  Czytaj dalszą część wpisu »

Impreza integracyjna a koszt uzyskania przychodu

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
26 maj 2014

Okres wiosenno-letni sprzyja organizowaniu przez firmy różnego rodzaju imprez integracyjnych. Wydatki poniesione na ich organizację mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Takie stanowisko potwierdzają wydane przez organy podatkowe interpretacje podatkowe, np.:

–        w interpretacji z dnia 17 lutego 2012 r. nr ITPB3/423-626/11/DK Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że kosztami podatkowymi są wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych. Wg organu są one kosztem, gdy związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji, wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy (czyli zwiększenie przychodów a co za tym idzie podatków),

Czytaj dalszą część wpisu »

Najem prywatny – ryczałt

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
27 sty 2014

rys.: Michał Wozikowski

Przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z tytułu najmu prywatnego, czyli uzyskiwane nie z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.  Do wyboru podatnicy mają dwie formy opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych, gdzie podatek obliczany według skali podatkowej lub
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj dalszą część wpisu »

Mało czasu na odzyskanie podatku z nieujawnionych źródeł!

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
29 sie 2013

Osoby, którym fiskus skonfiskował majątek w postępowaniach prowadzonych za lata 1998-2006 z tytułu dochodów ze źródeł nieujawnionych będą miały szansę na zwrot podatku. Wszystko to za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r.  o sygn. 18/09, w  którym uznał, że art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

Aby odzyskać podatek trzeba złożyć wniosek o wznowienie postępowania w terminie miesiąca od dnia opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2013 r., a więc wnioski należy złożyć do 27 września 2013 r. – po tym terminie szansa na odzyskanie podatku przepadnie.

Czytaj dalszą część wpisu »

Nieważne ile lat minęło, podatek się nie przedawni….

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
09 lip 2013

fot. Mariusz Gotowicz

Z praktyki Kancelarii wynika, iż w ostatnich latach organy podatkowe coraz częściej kontrolują podatników, w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, czyli na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT.

Przyczyną wszczęcia postępowania mogą być wydatki, jakie poniósł podatnik, a na które – zdaniem organów – nie posiadał dochodów opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania. Organy nie mają obowiązku udowodnienia, w którym roku podatnik uzyskał nieujawniony przychód lub, w jakim okresie zgromadzono środki finansowe ze źródeł nieujawnionych. Przyczynkiem do wszczęcia postępowania może być np. zakup nieruchomości, samochodu czy też udzielenie pożyczki albo przekazanie darowizny.

Czytaj dalszą część wpisu »

Składka na Fundusz Pracy w spółce cywilnej

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
13 maj 2013

fot. Michał Wozikowski

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, np. w formie spółki cywilnej opłacają składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, w zależności od obowiązku podlegania ubezpieczeniu. Składki na Fundusz Pracy nie opłacają np. osoby, które mają inny tytuł ubezpieczenia, które przebywają na zwolnieniu lekarskim, czy też z powodu wieku są zwolnieni z opłacania tej składki. W przypadku prowadzenia spółki wydatek taki będzie kosztem uzyskania przychodu tylko dla tego wspólnika, który ma obowiązek zapłaty takiej składki. Nie stanowi on natomiast kosztu dla tego wspólnika, który tej składki nie opłaca.

Czytaj dalszą część wpisu »

Dzień Doradcy Podatkowego

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
10 maj 2013

Dzień Doradcy Podatkowego obchodzony jest 11 maja ze względu na fakt opublikowania 11 maja 2001 r. zmiany ustawy o doradztwie podatkowym na mocy której minister finansów został zobowiązany do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. W związku z tym wydarzeniem doradcy podatkowi obchodzą co roku, w maju, swoje święto.

Prawo podatkowe stanowi jedną z najbardziej praktycznych dziedzin prawa. Niejasne, skomplikowane i niejednokrotnie różnie interpretowane przez organy podatkowe przepisy prawa podatkowego powodują, że nie tylko przedsiębiorca ale również osoba prywatna potrzebuje przewodnika, który pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisach prawa podatkowego. Na nieświadomego podatnika czeka wiele pułapek a niestety nieznajomość prawa nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Czytaj dalszą część wpisu »

Likwidacja przedsiębiorstwa a VAT

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
07 lut 2013

Violetta Wełnicka

Właściciele firm – przedsiębiorcy zmuszeni są czasami podejmować decyzje o zakończeniu swojego biznesu. W zależności od uwarunkowań może to być likwidacja działalności, sprzedaż całej firmy lub jej części czy też np. darowizna przedsiębiorstwa. Zanim taka decyzja zostanie podjęta konieczne jest sprawdzenie jakie spowoduje to skutki na gruncie prawa podatkowego i czy przypadkiem takie decyzje nie spowodują dodatkowych obciążeń finansowych w postaci konieczności zapłaty podatku. Warto pamiętać, że np. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części może w pewnych przypadkach nie być opodatkowane  podatkiem od towarów i usług .

Czytaj dalszą część wpisu »

Zadania kontroli skarbowej na 2013 r.

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
05 lut 2013

rys. Michał Wozikowski

Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów ujawnił zadania kontroli skarbowej na rok 2013. Jak wynika z dokumentu zadania stanowią kontynuację zadań, które organy kontroli skarbowej już realizują. Organy kontroli skarbowej mają skupiać się między innymi na kontrolowaniu rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem:

Czytaj dalszą część wpisu »