Regulamin

Regulamin

 

1. Definicje:

a) Regulamin – niniejszy regulamin.

b) Blog – artykuły, podcasty i komentarze publikowane na blogu: www.blog.gotowicz.pl.

c) Komentarze – wpisy Użytkowników pod artykułami.

d) Kancelaria – Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotwoicz.

e) Autorzy – pracownicy Kancelarii redagujący treści zamieszczone na blogu.

f) Redaktor – pracownik Kancelarii odpowiedzialny za zatwierdzanie i umieszczanie bądź usuwanie z blogu:

– artykułów, komentarzy innych treści zgłaszanych przez Autorów;
– komentarzy zgłaszanych przez Użytkowników.

g) Użytkownik – każda osoba odwiedzająca bloga, czytająca i/lub komentująca wpisy pracowników Kancelarii.

2. Blog „Blogownik Podatkowy” prowadzony jest przez pracowników Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz.

3. Treść publikowanych artykułów na blogu stanowi wyłącznie własną ocenę i opis poglądów Autorów. Jednocześnie nie należy jej utożsamiać z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii w jakichkolwiek sprawach.

4. Redaktor i Autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści opublikowanych wpisów, szczególnie w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

5. Treść artykułów nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa.

6. Opublikowane artykuły nie mają charakteru porady prawnej, opinii prawnej i nie są prawnie wiążące.

7. Redaktor i Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za informację udostępniane na blogu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do treści na nim zawartych.

8. Komentarz do wpisów może zostać dodany przez każdego Użytkownika, który w odpowiednie pole wpisze swoje imię (Nick) oraz adres e-mail.

9. Ostatecznie o publikacji komentarza decyduje Redaktor bloga.

10. Redaktor zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy zawierających w swojej treści:

a) wulgaryzmy;

b) zwroty i stwierdzenia obrażające Redaktora i Autorów bloga, pracowników
Kancelarii, Czytelników lub inne osoby, grupy społeczne, etniczne, wyznaniowe;

c) stwierdzenia sprzeczne z prawem; naruszające powszechnie obowiązujące zasady moralne;

d) tekst będący spamem (niepowiązane w żaden sposób z danym tematem lub komentarzem);

e) treści reklamowe, promocyjne.

11. Nazwa „Blogownik Podatkowy”, jego koncepcja, wygląd graficzny i oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.

12. Redaktor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdej chwili i bez obowiązku uzasadniania przyczyny. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie: www.blog.gotowicz.pl.

13. Powyższy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie: www.blog.gotowicz.pl.