NIK skontrolował kujawsko-pomorskie urzędy skarbowe

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
10 wrz 2014

NIK

logo – źródło: www.nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie opublikowała raport i informacje z przeprowadzonej w kujawsko-pomorskich urzędach skarbowych kontroli dotyczącej opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej »


Telefony w działalności gospodarczej osoby fizycznej

Podatki | Autor: Katarzyna Pietruszewska
03 wrz 2014

telefon_Wydatki ponoszone na rozmowy telefoniczne mogą być zaliczone do kosztów podatkowych pod pewnymi warunkami, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz mają lub mogą mieć wpływ na wysokość osiąganych przychodów.

Więcej »


Deflacja w Polsce – ceny w lipcu były niższe niż w czerwcu

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
20 sie 2014

deflacja_

rys.: Michał Wozikowski

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w stosunku do czerwca 2014 r. wyniósł 99,8. Oznacza to, że ceny obniżyły się o 0,2%, a zatem zamiast inflacji po raz pierwszy w Polsce mamy deflację!

Deflacja to długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen wynikającego z braku pieniędzy w gospodarce. Nie można mylić spadku cen obserwowanego w deflacji ze spadkiem cen związanym z rozwojem i postępem technicznym.

Więcej »


Niekorzystna uchwała Sądu Najwyższego dla firm transportowych

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
06 sie 2014

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał 12 czerwca 2014 r. uchwałę (sygn. akt II PZP 1/14), w której stwierdził, że kierowcy tira na trasie międzynarodowej, który spędził noc na leżance w kabinie należy się ryczałt w wysokości minimum 25% limitu hotelowego określonego w przepisach dla poszczególnych państw.

Zdaniem Sądu „stworzenie kierowcy przez pracodawcę możliwości spędzania nocy i snu w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu w pojęciu 9 ust. 4 rozporządzenia” Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Więcej »


Orzeczenie Trybunału w sprawie opodatkowania świadczeń otrzymanych przez pracownika

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
09 lip 2014

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 konstytucji.

Więcej »


Minister Finansów zakłada zwiększenie kontroli podatkowych i skarbowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
02 lip 2014

Minister stawia z roku na rok podległym sobie organom wyższe wymagania uznając, że co roku musi być więcej kontroli zakończonych ustaleniami! Warto przypomnieć, że na rok 2012 zaplanowano, iż 65% zakończonych kontroli będzie miało wynik pozytywny, a już rok później (rok 2013) skarbówka miała zakończyć swój wysiłek wynikiem 75% kontroli pozytywnych. Wskazać trzeba, że poprzez protokół pozytywny trzeba rozumieć protokół zawierający tzw. nieprawidłowości, czyli ustalenia i wskazania zaległości podatkowych! Innymi słowy protokół pozytywny to taki, który określa podatnikowi ile zalega podatków i jakie popełnił nieprawidłowości.

Więcej »


Czekają nas zmiany w opłatach podatku od nieruchomości

Podatki | Autor: Helena Firszt
23 cze 2014

Resort finansów zapowiada  zmiany w opłatach podatku od nieruchomości. Jeżeli podatek od nieruchomości będzie niższy niż 100 zł, będzie  płacony jednorazowo, a nie – jak obecnie – w ratach, a jeżeli wysokość podatku będzie niższa niż koszty doręczenia decyzji o wymiarze podatku, to podatek nie będzie pobierany.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne i osoby prawne.

Więcej »


Miejmy nadzieję, że będzie lepiej

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
20 cze 2014

Ostatnio ujawnione wydarzenia dotyczące zakulisowych gier politycznych w Polsce porażają. Jest to zapewne wierzchołek góry lodowej, bowiem takich rozmów i takich sposobów załatwiania różnych spraw na pewno można doszukać się o wiele wiele więcej. Kupczenie majątkiem Narodu, dzielenie pieniędzy publicznych na potrzeby grup (elit władzy), a z drugiej strony presja skarbowa, karanie obywateli za najdrobniejsze wykroczenia skarbowe, kwestionowanie rozliczeń podatkowych pod byle pozorem, tylko po to aby zwiększyć dochody Skarbu Państwa.

Więcej »


Ceny transferowe

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
10 cze 2014

Rys.: Michał Wozikowski

Z ostatnich doświadczeń naszej Kancelarii możemy potwierdzić, że urzędy coraz częściej podczas kontroli interesują się transakcjami dokonywanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją ceny transferowe to ceny za przedmiot transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo lub osobowo.

Istotą problemu jest zawieranie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Organy podatkowe mogą bowiem zawsze uznać, że transakcje takie odbiegają od cen rynkowych. Chodzi przede wszystkim o nabywanie towarów lub usług po cenach zawyżonych bądź zaniżonych w stosunku do cen rynkowych. Może jednak okazać się, że transakcja mimo, iż nie odbiega od cen rynkowych będzie uznawana przez organy za transakcję różniąca się od średnich cen rynkowych.

Więcej »


Sprzedaż owoców i warzyw z własnej działki

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
05 cze 2014

fot. Beata Frątczak

Osoby uprawiające działki czy przydomowe ogródki posiadają czasem nadwyżki ze swoich upraw, których nie mają możliwości wykorzystać na własne potrzeby. Owoce i warzywa mogą więc sprzedać. Przychody uzyskane z ich sprzedaży nie podlegają jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

  Więcej »