Nacjonalizacja … czy będzie powrót do początków PRL?

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
24 Sty 2019

Najnowszy przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt „ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw” zawiera zapisy pozwalające postawić przed sądem każdą firmę nawet w sytuacji, gdy nikt nie postawił zarzutów właścicielowi czy zarządowi firmy czy spółki. Możliwe będą też sytuacje, gdy nikt nie postawi zarzutów osobie fizycznej – właścicielowi, czy członkom zarządu!

Więcej »


ZUS od przychodu – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Podatki | Autor: Beata Frątczak
31 Gru 2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę zakłada możliwość uniknięcia składek ZUS w ryczałtowej wysokości (obecnie 1.228 zł) i opłacania składek w wysokości zmiennej, uzależnionej od wartości osiągniętych przychodów. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki może skorzystać z preferencyjnych składek, ale nie musi. W każdym momencie można bowiem przejść na opłacanie składek zryczałtowanych, w standardowej wysokości.

Więcej »


Zmiana metodyki i kierunku kontroli podatkowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
19 Gru 2018

Wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów nowych metod wstępnej kontroli przedsiębiorców, w tym np. plików JPK powoduje, iż organy podatkowe dysponują radykalnie większą informacją o przedsiębiorcach (o podatnikach).

Z jednej strony jest to korzystne albowiem wyraźnie zmalała liczba kontroli podatkowych, a te które są wszczynane lub już się toczą są bardziej celowane.

Więcej »


Czy wszystkie zmiany w podatkach, które dotyczą przedsiębiorców od 2019 r. są już znane?

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
04 Gru 2018

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!  Oczywiście, nie wszystkie. Opublikowane zostały jedynie zmiany w podatkach dochodowych, gdyż zasadą jest że wszelkie zmiany niekorzystne muszą być opublikowane do końca listopada.  Z tego co się doliczyłam zmiany zostały opublikowane w co najmniej ośmiu Dziennikach Ustaw. Więcej »


Wydatki na zakup leków a ulga rehabilitacyjna

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
11 Paź 2018

Podatnicy, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności mają prawo odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej poniesione w roku podatkowym wskazane przez ustawodawcę wydatki.

Jak wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu od dochodu wówczas, gdy osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki:

  • dokona zakupu produktów mających cechy leku,
  • poniesie w danym miesiącu wydatki na ich zakup powyżej kwoty 100 zł,
  • posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku (np. faktury),
  • posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (leków).

Częste wątpliwości podatników związane

Więcej »


Na wszelki wypadek …

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
07 Wrz 2018

Mimo rosnącej świadomości prawnej oraz świadomości ryzyka nadal funkcjonuje na rynku wiele spółek cywilnych dwuosobowych. Jest też sporo dwuosobowych spółek jawnych w żaden sposób nie zabezpieczonych przez ryzykiem śmierci jednego ze wspólników.

Więcej »


Janosikowe wg skarbówki …

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
09 Sie 2018

Jak donoszą media, lista zaleceń szefa świętokrzyskiej skarbówki przesłana do urzędników kontroli podatkowej i celno-skarbowej zawiera bardzo znamienne zalecenia.

Dominuje zalecenie aby kontrole podejmować względem firm z odpowiednim majątkiem, by po kontroli można było ściągnąć pieniądze!

Więcej »


Podzielona płatność – Split payment

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
26 Cze 2018

rys. Michał Wozikowski

Już od 1 lipca obowiązywać będą przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT, określane powszechnie jako split payment.

Media oraz Ministerstwo Finansów publikują sporo informacji dot. tej zmiany. Szeroko opisywane są zasady funkcjonowania, w tym kwestie techniczne. Z zagrożeń podaje się w zasadzie ryzyko spowolnienia obrotów z uwagi na zatrzymanie średnio 20% środków finansowych.

Więcej »


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
24 Maj 2018

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

Więcej »


Klauzula nadużycia i obejścia prawa

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
19 Sty 2018

fot. Michał Wozikowski

Zbliżający się termin wyboru formy opodatkowania (w tym roku wyjątkowo 22 stycznia) powoduje, że wielu Klientów analizuje, co się im bardziej opłaca, jaki lepiej płacić podatek, a swoje wątpliwości przekazuje w toku spotkań z Kadrą Kancelarii.

Przy okazji tych spotkań często poruszane są wątki dot. kosztów, amortyzacji, różnych rozwiązań biznesowych, zmiany profilu działania, czy też wielu innych zagadnień istotnych z punktu widzenia optymalizowania opodatkowania.

Więcej »