Zeznania roczne PIT-28 i PIT-16A za 2014 r. do końca stycznia

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
21 sty 2015

Rys.: Michał Wozikowski

Rys.: Michał Wozikowski

Ryczałt

Nie wszystkie zeznania roczne składane są do końca kwietnia. Osoby, które wybrały w 2014 roku formę opodatkowania swoich przychodów czy to z działalności gospodarczej, czy np. z najmu prywatnego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają czas do końca stycznia na złożenie zeznania rocznego PIT-28 (w tym roku 31 stycznia przypada w sobotę, zatem ostateczny termin złożenia zeznania przypada na 2 lutego).

Więcej »


Wzrost minimalnego wynagrodzenia – wyższe kwoty wolne od potrąceń!

Podatki | Autor: Marta Pawlaczyk
09 sty 2015

płaca minimalna 2015Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1220 od 1 stycznia 2015 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła z 1.680 zł do 1.750 zł brutto, czyli o 70 zł brutto. Co oznacza, że osoba zatrudniona za minimalną pensję otrzyma co do zasady „na rękę” 1.286,16 zł, czyli o 48,96 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Więcej »


Odrzucenie spadku

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
02 sty 2015

SPADKI I DAROWIZNYInstytucja odrzucenia spadku powoduje, że w świetle aktualnie obowiązującego prawa spadkobierca jest traktowany, tak jakby zmarł przed spadkodawcą.

Oznacza to, że nie dziedziczy i nie odpowiada za długi zmarłego. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie spadku powoduje, iż osoba taka jest tak traktowana jak zmarły, co oznacza, że w miejsce tej osoby wchodzą jej spadkobiercy.

 

Więcej »


Przygotowanie dokumentów do zeznania rocznego za 2014 rok

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
17 gru 2014

Zeznanie za 2014 rok3Rok 2014 wielkimi krokami zbliża się do końca. Już niedługo będziemy myśleć nad sporządzeniem zeznań rocznych za mijający rok, które będziemy składać do końca stycznia 2015 roku jeżeli rozliczamy się w formie ryczałtu lub w znaczącej większości przypadków do końca kwietnia 2015 roku.

Jak wiemy ustawodawca w znaczący sposób ogranicza podatnikom korzystanie z różnych form ulg i odliczeń w rozliczeniach rocznych, jednak kilka możliwości jeszcze pozostało.

Więcej »


Znane marki w niskiej cenie – jak uchronić się przed oszustem internetowym

Podatki | Autor: Marta Pawlaczyk
25 lis 2014

Rys.: Michał Wozikowski

Regularnie w mediach ukazują się informacje o próbach naciągnięcia klientów przez kolejny nieuczciwy sklep internetowy. Witryny oferują markowe produkty w okazyjnych cenach. Lepiej podchodzić z dużą rezerwą do takich ofert, gdyż za niską wartością atrakcyjnych produktów może kryć się prymitywne oszustwo. Bez względu, jak bardzo starają się naciągacze, nie powinniśmy ułatwiać im pracy. Niska cena nie musi oczywiście stanowić wyznacznika próby oszustwa, ale zanim skorzystamy z oferty w Internecie warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 

Więcej »


Kasy fiskalne zmiany od 2015 r.

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
18 lis 2014

fot. Grzegorz Klarkowski

fot. Grzegorz Klarkowski

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nałożono obowiązek ewidencji sprzedaży dla nowych grup podatników, niezależnie od wielkości uzyskanego obrotu.

  Więcej »


Egzekucja z wynagrodzenia i zasiłku

Podatki | Autor: Marta Pawlaczyk
05 lis 2014

fot.: Michał Wozikowski

fot.: Michał Wozikowski

Osoba posiadająca nieuregulowane zobowiązania powinna liczyć się z  możliwością zajęcia wynagrodzenia za pracę. Najczęściej takiego zajęcia dokonuje komornik sądowy, a egzekucji podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym premie, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

Pracodawca obciążony jest obowiązkiem dokonywania potrąceń zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy, gdzie ustawodawca wskazał, jakiego rodzaju należności, w jakiej kolejności podlegają potrąceniu. I tak zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy najbardziej uprzywilejowane są należności z tytułu alimentów, następne należności o charakterze niealimentacyjnym. Dopiero po nich potrąceniu podlegają kolejno nierozliczone zaliczki i kary pieniężne wymierzone pracownikowi na podstawie art. 108 Kodeksu pracy.

Więcej »


W nowy rok, z nowymi zasadami opodatkowania ruchomości firmowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
27 paź 2014

OPODATKOWANIE RUCHOMOŚCI 2015Zbliżający się koniec roku tradycyjnie już wzbudza zainteresowanie podatkami u przedsiębiorców. Doświadczenia minionych dziesięcioleci pokazują, że aktywność na tym polu jest uzasadniona, bowiem Fiskus, jak co roku szykuje większe lub mniejsze niespodzianki.

Więcej »


Przechowywanie dokumentacji rachunkowej

Podatki | Autor: Marta Pawlaczyk
15 paź 2014

aktaKsięgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jak długo należy przechowywać tego rodzaju dokumenty?

Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone zostały w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z jej przepisami (art. 74), w zależności od rodzaju dokumentu mogą być one przechowywane trwale lub przez okres od 5 do 50 lat. Przy czym, ustalając termin przechowywania należy również uwzględnić ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz inne akty prawne.

Więcej »


Nie ważne, czy firma ma telewizor, ma zapłacić abonament!

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
01 paź 2014

opłata audiowizualnaNiedawno media obiegła informacja, że krajowa rada Radiofonii i Telewizji planuje nowe regulacje dotyczące firm. Planowane jest aby każdy przedsiębiorca opłacał abonament audiowizualny niezależnie od tego czy posiada 10 telewizorów, czy nie posiada ich w ogóle.

Więcej »