W nowy rok, z nowymi zasadami opodatkowania ruchomości firmowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
27 paź 2014

OPODATKOWANIE RUCHOMOŚCI 2015Zbliżający się koniec roku tradycyjnie już wzbudza zainteresowanie podatkami u przedsiębiorców. Doświadczenia minionych dziesięcioleci pokazują, że aktywność na tym polu jest uzasadniona, bowiem Fiskus, jak co roku szykuje większe lub mniejsze niespodzianki.

Więcej »


Przechowywanie dokumentacji rachunkowej

Podatki | Autor: Marta Pawlaczyk
15 paź 2014

aktaKsięgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jak długo należy przechowywać tego rodzaju dokumenty?

Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone zostały w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z jej przepisami (art. 74), w zależności od rodzaju dokumentu mogą być one przechowywane trwale lub przez okres od 5 do 50 lat. Przy czym, ustalając termin przechowywania należy również uwzględnić ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz inne akty prawne.

Więcej »


Nie ważne, czy firma ma telewizor, ma zapłacić abonament!

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
01 paź 2014

opłata audiowizualnaNiedawno media obiegła informacja, że krajowa rada Radiofonii i Telewizji planuje nowe regulacje dotyczące firm. Planowane jest aby każdy przedsiębiorca opłacał abonament audiowizualny niezależnie od tego czy posiada 10 telewizorów, czy nie posiada ich w ogóle.

Więcej »


NIK skontrolował kujawsko-pomorskie urzędy skarbowe

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
10 wrz 2014

NIK

logo – źródło: www.nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie opublikowała raport i informacje z przeprowadzonej w kujawsko-pomorskich urzędach skarbowych kontroli dotyczącej opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej »


Telefony w działalności gospodarczej osoby fizycznej

Podatki | Autor: Katarzyna Pietruszewska
03 wrz 2014

telefon_Wydatki ponoszone na rozmowy telefoniczne mogą być zaliczone do kosztów podatkowych pod pewnymi warunkami, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz mają lub mogą mieć wpływ na wysokość osiąganych przychodów.

Więcej »


Deflacja w Polsce – ceny w lipcu były niższe niż w czerwcu

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
20 sie 2014

deflacja_

rys.: Michał Wozikowski

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w stosunku do czerwca 2014 r. wyniósł 99,8. Oznacza to, że ceny obniżyły się o 0,2%, a zatem zamiast inflacji po raz pierwszy w Polsce mamy deflację!

Deflacja to długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen wynikającego z braku pieniędzy w gospodarce. Nie można mylić spadku cen obserwowanego w deflacji ze spadkiem cen związanym z rozwojem i postępem technicznym.

Więcej »


Niekorzystna uchwała Sądu Najwyższego dla firm transportowych

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
06 sie 2014

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał 12 czerwca 2014 r. uchwałę (sygn. akt II PZP 1/14), w której stwierdził, że kierowcy tira na trasie międzynarodowej, który spędził noc na leżance w kabinie należy się ryczałt w wysokości minimum 25% limitu hotelowego określonego w przepisach dla poszczególnych państw.

Zdaniem Sądu „stworzenie kierowcy przez pracodawcę możliwości spędzania nocy i snu w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu w pojęciu 9 ust. 4 rozporządzenia” Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Więcej »


Orzeczenie Trybunału w sprawie opodatkowania świadczeń otrzymanych przez pracownika

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
09 lip 2014

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 konstytucji.

Więcej »


Minister Finansów zakłada zwiększenie kontroli podatkowych i skarbowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
02 lip 2014

Minister stawia z roku na rok podległym sobie organom wyższe wymagania uznając, że co roku musi być więcej kontroli zakończonych ustaleniami! Warto przypomnieć, że na rok 2012 zaplanowano, iż 65% zakończonych kontroli będzie miało wynik pozytywny, a już rok później (rok 2013) skarbówka miała zakończyć swój wysiłek wynikiem 75% kontroli pozytywnych. Wskazać trzeba, że poprzez protokół pozytywny trzeba rozumieć protokół zawierający tzw. nieprawidłowości, czyli ustalenia i wskazania zaległości podatkowych! Innymi słowy protokół pozytywny to taki, który określa podatnikowi ile zalega podatków i jakie popełnił nieprawidłowości.

Więcej »


Czekają nas zmiany w opłatach podatku od nieruchomości

Podatki | Autor: Helena Firszt
23 cze 2014

Resort finansów zapowiada  zmiany w opłatach podatku od nieruchomości. Jeżeli podatek od nieruchomości będzie niższy niż 100 zł, będzie  płacony jednorazowo, a nie – jak obecnie – w ratach, a jeżeli wysokość podatku będzie niższa niż koszty doręczenia decyzji o wymiarze podatku, to podatek nie będzie pobierany.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne i osoby prawne.

Więcej »