Orzeczenie Trybunału w sprawie opodatkowania świadczeń otrzymanych przez pracownika

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
09 lip 2014

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 konstytucji.

Więcej »


Minister Finansów zakłada zwiększenie kontroli podatkowych i skarbowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
02 lip 2014

Minister stawia z roku na rok podległym sobie organom wyższe wymagania uznając, że co roku musi być więcej kontroli zakończonych ustaleniami! Warto przypomnieć, że na rok 2012 zaplanowano, iż 65% zakończonych kontroli będzie miało wynik pozytywny, a już rok później (rok 2013) skarbówka miała zakończyć swój wysiłek wynikiem 75% kontroli pozytywnych. Wskazać trzeba, że poprzez protokół pozytywny trzeba rozumieć protokół zawierający tzw. nieprawidłowości, czyli ustalenia i wskazania zaległości podatkowych! Innymi słowy protokół pozytywny to taki, który określa podatnikowi ile zalega podatków i jakie popełnił nieprawidłowości.

Więcej »


Czekają nas zmiany w opłatach podatku od nieruchomości

Podatki | Autor: Helena Firszt
23 cze 2014

Resort finansów zapowiada  zmiany w opłatach podatku od nieruchomości. Jeżeli podatek od nieruchomości będzie niższy niż 100 zł, będzie  płacony jednorazowo, a nie – jak obecnie – w ratach, a jeżeli wysokość podatku będzie niższa niż koszty doręczenia decyzji o wymiarze podatku, to podatek nie będzie pobierany.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne i osoby prawne.

Więcej »


Miejmy nadzieję, że będzie lepiej

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
20 cze 2014

Ostatnio ujawnione wydarzenia dotyczące zakulisowych gier politycznych w Polsce porażają. Jest to zapewne wierzchołek góry lodowej, bowiem takich rozmów i takich sposobów załatwiania różnych spraw na pewno można doszukać się o wiele wiele więcej. Kupczenie majątkiem Narodu, dzielenie pieniędzy publicznych na potrzeby grup (elit władzy), a z drugiej strony presja skarbowa, karanie obywateli za najdrobniejsze wykroczenia skarbowe, kwestionowanie rozliczeń podatkowych pod byle pozorem, tylko po to aby zwiększyć dochody Skarbu Państwa.

Więcej »


Ceny transferowe

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
10 cze 2014

Rys.: Michał Wozikowski

Z ostatnich doświadczeń naszej Kancelarii możemy potwierdzić, że urzędy coraz częściej podczas kontroli interesują się transakcjami dokonywanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją ceny transferowe to ceny za przedmiot transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo lub osobowo.

Istotą problemu jest zawieranie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Organy podatkowe mogą bowiem zawsze uznać, że transakcje takie odbiegają od cen rynkowych. Chodzi przede wszystkim o nabywanie towarów lub usług po cenach zawyżonych bądź zaniżonych w stosunku do cen rynkowych. Może jednak okazać się, że transakcja mimo, iż nie odbiega od cen rynkowych będzie uznawana przez organy za transakcję różniąca się od średnich cen rynkowych.

Więcej »


Sprzedaż owoców i warzyw z własnej działki

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
05 cze 2014

fot. Beata Frątczak

Osoby uprawiające działki czy przydomowe ogródki posiadają czasem nadwyżki ze swoich upraw, których nie mają możliwości wykorzystać na własne potrzeby. Owoce i warzywa mogą więc sprzedać. Przychody uzyskane z ich sprzedaży nie podlegają jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

  Więcej »


Fotoradary, czy fotopodatkołapki?

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
04 cze 2014

fot. Marlena Skrzypnik

Urzędy Kontroli Skarbowej zawarły porozumienie z Inspekcją Transportu Drogowego oraz ze Strażami Miejskimi i Gminnymi, w celu korzystania ze zbioru danych dotyczących pojazdów i kierowców przekraczających prędkość.

Na bazie tego porozumienia organy podatkowe będą sprawdzać, czy dany pojazd nie poruszał się w innych terminach lub na innych trasach niż zadeklarowane w ewidencji jaką muszą prowadzić podatnicy VAT, chcący odliczyć pełen podatek VAT od nabycia i kosztów eksploatacji.

Więcej »


Żużlowiec jest przedsiębiorcą czy nie?

Podatki | Autor: Grzegorz Klarkowski
28 maj 2014

Czy obietnice przedwyborcze mogą być spełnione? Okazuje się, że mogą pod warunkiem, że zostaną spełnione jeszcze przed wyborami (choć niektórzy mogą zarzucić, że to nie obietnica a kiełbasa wyborcza). Tak było z obietnicą złożoną przez byłego Ministra Finansów Jana Antony’ego Vincent-Rostowskiego, zgodnie z którą załatwi żużlowcom interpretację ogólną dzięki której będą mogli rozliczać się jak przedsiębiorcy i korzystać ze stawki liniowej (19%) zamiast być opodatkowani tak jak sportowcy – według skali podatkowej (18 i 32%).

Więcej »


Impreza integracyjna a koszt uzyskania przychodu

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
26 maj 2014

Okres wiosenno-letni sprzyja organizowaniu przez firmy różnego rodzaju imprez integracyjnych. Wydatki poniesione na ich organizację mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Takie stanowisko potwierdzają wydane przez organy podatkowe interpretacje podatkowe, np.:

-        w interpretacji z dnia 17 lutego 2012 r. nr ITPB3/423-626/11/DK Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że kosztami podatkowymi są wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych. Wg organu są one kosztem, gdy związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji, wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy (czyli zwiększenie przychodów a co za tym idzie podatków),

Więcej »


Coraz liczniejsza armia urządników państwowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
12 maj 2014

W latach 2004 – 2014 zatrudnienie w administracji państwowej wzrosło o około 70.000 urzędników!

Warto wiedzieć, że w momencie uwolnienia gospodarki i wejścia na drogę reform demokratycznych “armia” urzędników wynosiła 160.000 osób. Wnioski nasuwają się więc same.

Każdy urzędnik obciąża nasze podatki, obciąża gospodarkę i … niestety w żaden sposób nie wypracowuje naszego narodowego dobrobytu.

Więcej »