Archiwum kategorii ‘Podatki’

Wynajem lokalu mieszkalnego firmie a VAT

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
15 paź 2021

Kto wynajmuje lokal mieszkalny firmie, która w dalszej kolejności podnajmuje go na cele mieszkalne płaci VAT wg stawki podstawowej.

Takie wnioski płyną z interpretacji ogólnej z 8 października 2021 r. wydanej przez MF (sygn. PT1.8101.1.2021).

Czytaj dalszą część wpisu »

Wydatki eksploatacyjne samochodu osobowego w kosztach u podatnika zwolnionego z VAT

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
09 gru 2019

Jak do tej pory nie doczekaliśmy się wydania przez MF obiecanych objaśnień podatkowych w zakresie stosowania od 1 stycznia tego roku przepisów dotyczących zaliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodów do kosztów uzyskania przychodu. Przypomnijmy, że zasadnicza zmiana dotyczy zaliczania wydatków eksploatacyjnych, w wysokości 75% podniesionego wydatku.

Czytaj dalszą część wpisu »

Nacjonalizacja … czy będzie powrót do początków PRL?

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
24 sty 2019

Najnowszy przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt „ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw” zawiera zapisy pozwalające postawić przed sądem każdą firmę nawet w sytuacji, gdy nikt nie postawił zarzutów właścicielowi czy zarządowi firmy czy spółki. Możliwe będą też sytuacje, gdy nikt nie postawi zarzutów osobie fizycznej – właścicielowi, czy członkom zarządu!

Czytaj dalszą część wpisu »

ZUS od przychodu – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Podatki | Autor: Beata Frątczak
31 gru 2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę zakłada możliwość uniknięcia składek ZUS w ryczałtowej wysokości (obecnie 1.228 zł) i opłacania składek w wysokości zmiennej, uzależnionej od wartości osiągniętych przychodów. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki może skorzystać z preferencyjnych składek, ale nie musi. W każdym momencie można bowiem przejść na opłacanie składek zryczałtowanych, w standardowej wysokości.

Czytaj dalszą część wpisu »

Zmiana metodyki i kierunku kontroli podatkowych

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
19 gru 2018

Wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów nowych metod wstępnej kontroli przedsiębiorców, w tym np. plików JPK powoduje, iż organy podatkowe dysponują radykalnie większą informacją o przedsiębiorcach (o podatnikach).

Z jednej strony jest to korzystne albowiem wyraźnie zmalała liczba kontroli podatkowych, a te które są wszczynane lub już się toczą są bardziej celowane.

Czytaj dalszą część wpisu »

Czy wszystkie zmiany w podatkach, które dotyczą przedsiębiorców od 2019 r. są już znane?

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
04 gru 2018

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!  Oczywiście, nie wszystkie. Opublikowane zostały jedynie zmiany w podatkach dochodowych, gdyż zasadą jest że wszelkie zmiany niekorzystne muszą być opublikowane do końca listopada.  Z tego co się doliczyłam zmiany zostały opublikowane w co najmniej ośmiu Dziennikach Ustaw. Czytaj dalszą część wpisu »

Wydatki na zakup leków a ulga rehabilitacyjna

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
11 paź 2018

Podatnicy, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności mają prawo odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej poniesione w roku podatkowym wskazane przez ustawodawcę wydatki.

Jak wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu od dochodu wówczas, gdy osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki:

  • dokona zakupu produktów mających cechy leku,
  • poniesie w danym miesiącu wydatki na ich zakup powyżej kwoty 100 zł,
  • posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku (np. faktury),
  • posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (leków).

Częste wątpliwości podatników związane

Czytaj dalszą część wpisu »

Na wszelki wypadek …

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
07 wrz 2018

Mimo rosnącej świadomości prawnej oraz świadomości ryzyka nadal funkcjonuje na rynku wiele spółek cywilnych dwuosobowych. Jest też sporo dwuosobowych spółek jawnych w żaden sposób nie zabezpieczonych przez ryzykiem śmierci jednego ze wspólników.

Czytaj dalszą część wpisu »

Janosikowe wg skarbówki …

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
09 sie 2018

Jak donoszą media, lista zaleceń szefa świętokrzyskiej skarbówki przesłana do urzędników kontroli podatkowej i celno-skarbowej zawiera bardzo znamienne zalecenia.

Dominuje zalecenie aby kontrole podejmować względem firm z odpowiednim majątkiem, by po kontroli można było ściągnąć pieniądze!

Czytaj dalszą część wpisu »

Podzielona płatność – Split payment

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
26 cze 2018

rys. Michał Wozikowski

Już od 1 lipca obowiązywać będą przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT, określane powszechnie jako split payment.

Media oraz Ministerstwo Finansów publikują sporo informacji dot. tej zmiany. Szeroko opisywane są zasady funkcjonowania, w tym kwestie techniczne. Z zagrożeń podaje się w zasadzie ryzyko spowolnienia obrotów z uwagi na zatrzymanie średnio 20% środków finansowych.

Czytaj dalszą część wpisu »