Obowiązki pracodawcy podczas letnich upałów

Firma | Autor: Helena Firszt
04 cze 2012

Warunki panujące na danym stanowisku pracy powinny być ustalone odpowiednio do wielu różnych wskaźników. Jednym z nich jest temperatura otoczenia, która warunkuje powstanie po stronie pracodawcy pewnych obowiązków związanych z bhp. Są to obowiązki o charakterze sezonowym, które pojawiają się wraz  z nadejściem letnich miesięcy, a tym samym wysokiej temperatury otoczenia.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego - Mariusz Gotowicz

Obowiązki pracodawcy przy  wysokich temperaturach

W ciągu całego roku pracodawcę obowiązuje wymóg zapewnienia pracownikom wody zdatnej do picia. Wraz ze wzrostem temperatury dochodzi do tego konieczność zagwarantowania zatrudnionym napojów profilaktycznych, które przysługują w razie wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych.

Za warunki uciążliwe przyjmuje się występowanie któregokolwiek z czynników charakteryzujących daną pracę lub środowisko pracy w stopniu przekraczającym średni poziom.

Prawo do napojów profilaktycznych przysługuje pracownikom zatrudnionym m. in.:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 °C,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25 °C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28.XXXXXXXXXXXXXXXXX

Rodzaj i temperatura napojów profilaktycznych powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. W warunkach gorącego mikroklimatu przysługują im napoje wzbogacone dodatkowo w sole mineralne i witaminy (np. woda wysoko zmineralizowana, soki zawierające witaminy). Należy wydawać je pracownikom w ciągu całej zmiany roboczej w ilości zaspokajającej ich potrzeby oraz w dniach wykonywania pracy uzasadniającej ich wydawanie. Pracodawca nie może reglamentować ilości zapewnianych napojów, (wydawać np. 1 litr napoju dziennie). Może natomiast odstąpić od konieczności bezpośredniego dostarczania napojów pracownikowi, gwarantując w zamian składniki do ich przyrządzania.

Należy podkreślić, że pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku zapewnienia napojów profilaktycznych poprzez wypłatę pieniężnego ekwiwalentu.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz

fot. Mariusz Gotowicz

Obowiązki i prawa pracownika

Z przepisów kodeksu pracy wynika (art. 210), że pracownik ma nie tylko prawo, ale nawet „obowiązek” w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają zagrożenie dla pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, a szczególny dyskomfort w miejscu pracy, wynikający z zaniedbań pracodawców, powinien zostać zgłoszony odpowiedniej regionalnie placówce Państwowego Inspektoratu Pracy (PIP).

Od 2010 roku związana zawodowo z Kancelarią Doradztwa Podatkowego - Mariusz Gotowicz. Pracę w zawodzie księgowej rozpoczęła 6 lat temu. Specjalizuje się w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz w sprawach z zakresu płac i ZUS. Posiada doświadczenie w zakresie rachunkowości, jak i również prawa pracy.
Helena Firszt
Helena Firszt
View all posts by Helena Firszt
Helenas website