Wynajem lokalu mieszkalnego firmie a VAT

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
15 paź 2021

Kto wynajmuje lokal mieszkalny firmie, która w dalszej kolejności podnajmuje go na cele mieszkalne płaci VAT wg stawki podstawowej.

Takie wnioski płyną z interpretacji ogólnej z 8 października 2021 r. wydanej przez MF (sygn. PT1.8101.1.2021).

Z interpretacji wynika wprost, że w przypadku gdy „usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT” czyli wg stawki 23%.

Zastosowanie w praktyce

Przykład Kowalski czynny podatnik VAT ma budynek mieszkalny, który wynajmuje firmie Nowak a która to w swojej działalności zajmuje się podnajmem dla „zwykłych” osób na ich cele mieszkalne.

Opodatkowanie:

Kowalski wynajmuje ze stawką VAT 23%

Nowak podnajmując na cele mieszkaniowe stosuje zwolnienie z VAT i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego

Menedżer w Kancelarii. Ekonomista, praktyk z zakresu cen transferowych, podmiotów powiązanych, prawa działalności gospodarczej – procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce, prawa spółek handlowych, w szczególności rodzajów i form działalności gospodarczych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Michał Wozikowski
Michał Wozikowski