Prawa autorskie

Teksty (dalej: „Utwory”) opublikowane na tym blogu objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. W celu zapoznania się z pełnym tekstem licencji, należy kliknąć tutaj.

Na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworów zamieszczonych na www.blog.gotowicz.pl zezwalamy jedynie pod warunkiem uznania autorstwa zgodnie z poniższymi wymogami.

Każda kopia Utworu musi być w widoczny sposób opatrzona:

  • imionami i nazwiskami autorów,
  • oświadczeniem o treści:

Tekst ten pochodzi z Blogownik Podatkowy – http://blog.gotowicz.pl/

Ponadto sugerujemy, choć tego nie wymagamy, by opatrzyć kopię logotypem Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Mariusz Gotowicz [logo w formacie: PNG].

Zdjęcia (dalej: „Utwory”) opublikowane na tym blogu objęte są licencją Uznanie autorstwa 3.0 Polska. W celu zapoznania się z pełnym tekstem licencji, należy kliknąć tutaj.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie zdjęć zamieszczonych na www.blog.gotowicz.pl zezwalamy jedynie pod warunkiem uznania autorstwa zgodnie z poniższym wymogiem.

Każda kopia Utworu musi być w widoczny sposób opatrzona oświadczeniem o treści:

Fot. imię i nazwisko autora, Blogownik Podatkowy – http://blog.gotowicz.pl/

Na układ graficzny, logotypy oraz wszystkie utwory inne niż teksty i zdjęcia (Utwory), o których mowa wyżej, autorzy nie udzielają licencji i zastrzegają co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej).