Deflacja w Polsce – ceny w lipcu były niższe niż w czerwcu

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
20 Sie 2014
deflacja_

rys.: Michał Wozikowski

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w stosunku do czerwca 2014 r. wyniósł 99,8. Oznacza to, że ceny obniżyły się o 0,2%, a zatem zamiast inflacji po raz pierwszy w Polsce mamy deflację!

Deflacja to długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen wynikającego z braku pieniędzy w gospodarce. Nie można mylić spadku cen obserwowanego w deflacji ze spadkiem cen związanym z rozwojem i postępem technicznym.

W sytuacji, gdy w gospodarce jest za mało pieniędzy zmniejsza się popyt ze strony konsumentów, w związku z czym producenci nie mogą sprzedać swoich towarów i obniżają ceny. Jednak gospodarka to swoiste naczynia połączone, zatem producenci obniżając ceny osiągają niższe zyski, bądź ponoszą straty i tym samym zaczynają redukować koszty.

Należy podkreślić, że krótkookresowa deflacja nie przyniesie gospodarce odczuwalnych strat, natomiast w długim okresie deflacja jest groźnym zjawiskiem dla gospodarki.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że deflacja spowodowana jest przede wszystkim spadkiem cen żywności, odzieży i obuwia, edukacji.

A jak Państwo zareagowaliście na spadek cen, czy rzeczywiście odnotowaliście spadek cen Waszego koszyka zakupowego, czy też może wręcz przeciwnie, dobra, które na co dzień nabywacie w ostatnim okresie podrożały?

Menedżer w Kancelarii. Ekonomista, praktyk z zakresu cen transferowych, podmiotów powiązanych, prawa działalności gospodarczej – procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce, prawa spółek handlowych, w szczególności rodzajów i form działalności gospodarczych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Michał Wozikowski
Michał Wozikowski