Doradztwo podatkowe to szczególny zakres działalności prawniczej

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
06 lut 2017

rys.: Michał Wozikowski

Doradztwo związane jest w zasadzie z każdą sferą życia. Zarówno bowiem w życiu prywatnym, jaki zawodowym każda nasza czynność wywiera określone skutki w sferze podatków. Nawet tak prozaiczna czynność jak dokonanie zakupu np. pieczywa w konsekwencji jako umowa cywilna generuje powstanie obciążeń podatkowych po stronie sprzedawcy – piekarza.

Ta sama czynność dokonana np. na bazarze albo od osoby fizycznej (nie przedsiębiorcy) może skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatków czynności cywilnoprawnych, ale po stronie kupującego!

Ten jakże prozaiczny przykład pokazuje jednak, jak wszechobecne we współczesnym świecie są podatki. Kupno, sprzedaż, zamiana, ale zarazem powstrzymanie się od czynności, pomoc,  darowizna, czy dziedziczenie – to wszystko w konsekwencji skutkuje obowiązkiem zapłaty jakiegoś podatku.

W każdym akcie prawa podatkowego zawarte są różne zwolnienia, czy wyłączenia, ale też istnieje szereg rygorów, które nakłada ustawodawca, co tym bardziej komplikuje i tak trudne prawo podatkowe. Jeżeli do tego weźmie się pod uwagę istnienie tysięcy interpretacji podatkowych, uchwał i wyroków sądów, różnych artykułów, wielu stron internetowych o tematyce podatkowej, materia ta, staje się bardzo trudna do zrozumienia przez normalnego podatnika, czy przedsiębiorcę.

Doradca podatkowy to nie tylko specjalista od podatków, ale także, a może przede wszystkim doświadczony prawnik, który musi znać różne gałęzie prawa, aby móc prawidłowo określić jakie obowiązki podatkowe mogą wystąpić.

Najważniejsza jednak cecha doradcy podatkowego to jego doświadczenie życiowe, jego staż pracy, a nawet … jego wiek.

Rozumienie skomplikowanych mechanizmów rynku, jak i życia prywatnego, rozumienie czym się dany podatnik zajmuje,  połączone z umiejętnością przewidywania, daje pewność, iż porada czy opinia będzie optymalna dla danej osoby.

Wielokrotnie w toku wykonywania zawodu, tylko doświadczenie życiowe pozwalało na poprawną ocenę stanu faktycznego u danego Klienta. Nawet najlepsza znajomość przepisów niestety nie przekłada się na umiejętności ich stosowania w codzienności gospodarczej, czy podatkowej.

Dlatego tak ważne jest doświadczenie życiowe i prawnicze danego doradcy podatkowego!

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz