Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
24 maj 2018

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, dalej jako Kancelaria.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Państwu dobrowolnego komentowania wpisów na stronie www.blog.gotowicz.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności Kancelarii lub do czasu wycofania przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz mają Państwo prawo do ich zaktualizowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, prosimy o niezwłoczny kontakt w drodze e-mail, pisemnie, albo osobiście w celu zgłoszenia swoich uwag. W razie trudności lub bezskuteczności prosimy o zgłoszenie na adres rodo@gotowicz.pl

Jednocześnie informujemy i zapewniamy, że:

  • Kancelaria nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
  • Kancelaria nie sprzedaje Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

Kancelaria przetwarza Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dbając przy tym o zachowanie ich bezpieczeństwa.

Menedżer w Kancelarii. Ekonomista, praktyk z zakresu cen transferowych, podmiotów powiązanych, prawa działalności gospodarczej – procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce, prawa spółek handlowych, w szczególności rodzajów i form działalności gospodarczych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Michał Wozikowski
Michał Wozikowski