Janosikowe wg skarbówki …

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
09 sie 2018

Jak donoszą media, lista zaleceń szefa świętokrzyskiej skarbówki przesłana do urzędników kontroli podatkowej i celno-skarbowej zawiera bardzo znamienne zalecenia.

Dominuje zalecenie aby kontrole podejmować względem firm z odpowiednim majątkiem, by po kontroli można było ściągnąć pieniądze!

Jak informuje „Puls Biznesu”, lista zaleceń dla świętokrzyskich kontrolerów skarbowych, wysłana przez Izbę Administracji Skarbowej do podległych jednostek, jest spora i wprost sugeruje, by kontrolerzy skupili się jedynie na wypłacalnych podmiotach gospodarczych.

Urzędnicy i ich przełożeni wpierw powinni dokonać oceny czy po kontroli w razie ustaleń dodatkowych kwot podatków uda się ściągnąć pieniądze do budżetu.

Co znamienne i w sumie porażające, to zalecenie aby trudne przypadki były omijane. W efekcie podległe jednostki nie mają ścigać firm, które oszukują na podatkach, a jedynie takie, które są na tyle zamożne, aby skutecznie ich majątkiem można zasilić budżet.

Bulwersuje też fakt, iż w zaleceniach nie ma mowy o wszczęciu postępowania w przypadkach podejrzeń oszustw podatkowych.

Można to ocenić jako nawoływanie do “wyciągania kasy” od tych, od których najłatwiej można ją wyciągnąć, którzy działają legalnie, ciężko pracują i posiadają majątek.

Można to ocenić, tak jakby rozbój ….

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz