Na wszelki wypadek …

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
07 wrz 2018

Mimo rosnącej świadomości prawnej oraz świadomości ryzyka nadal funkcjonuje na rynku wiele spółek cywilnych dwuosobowych. Jest też sporo dwuosobowych spółek jawnych w żaden sposób nie zabezpieczonych przez ryzykiem śmierci jednego ze wspólników.

Przypomnieć więc należy, iż w dniu 24 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1629 ustawę  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta będzie obowiązywać od dnia 25 listopada 2018 r.

Zapisy tej ustawy chronią spółki jednoosobowe przed niespodziewanym zaprzestaniem funkcjonowania w wypadku śmierci jednego ze wspólników.

Nadto zapisy wskazanej ustawy regulują kwestie zarządzania, jak i kwestie spadkobrania, w tym wprowadzają zwolnienie z podatku spadkowego.

W połączeniu z istniejącym od roku 2011 zmienionymi przepisami spadkowymi w zakresie zapisu windykacyjnego, istnieją prawne możliwości zabezpieczenia prowadzonych działalności przez ryzykiem śmierci przedsiębiorcy, czy też wspólnika spółki dwuosobowej.

Nadto regulują kwestie podatkowe i przenoszą przed remanentem likwidacyjnym.

Zapraszam do śledzenia naszych stron, jak i profilu na FB, bowiem temat ten będzie jeszcze omawiany.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz