Wpisy oznaczone ‘jednolity plik’

JPK_VAT a mikroprzedsiębiorstwo

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
16 lut 2017

Obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Informacje te należy przesyłać w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Czytaj dalszą część wpisu »