Może będzie normalniej

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
16 lip 2012

Zgodnie z publikacjami prasowymi oraz informacją podaną przez Trybunał Konstytucyjny jutro znana będzie ocena zgodności art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, z Konstytucją RP, w zakresie zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Z takiej „furtki” prawnej korzystają nagminnie organy podatkowe w sytuacji niemożności zakończenia czynności przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia. Działanie takie spotyka się z krytyką ekspertów, samych podatników a nawet judykatury.

Miejmy nadzieję, że przeważą względy prawne a szczególnie konstytucyjne, nad względami fiskalnymi potrzebami budżetowymi Państwa.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz