Kasy fiskalne zmiany od 2015 r.

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
18 lis 2014
fot. Grzegorz Klarkowski

fot. Grzegorz Klarkowski

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nałożono obowiązek ewidencji sprzedaży dla nowych grup podatników, niezależnie od wielkości uzyskanego obrotu.

 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników, którzy świadczyć będą między innymi usługi w zakresie:

  1. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  2. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  3. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,
  6. doradztwa podatkowego,
  7. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
  8. związanych z wyżywieniem, ale wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, z uwagi na obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy po 31 grudnia 2014 r. będą kontynuować świadczenie wyżej wymienionych usług będą mieli obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r.

Tak więc od 1 marca 2015 r. przykładowo w każdym warsztacie samochodowym, zakładzie kosmetycznym czy fryzjerskim oraz u lekarza czy prawnika osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej powinny otrzymać po wykonaniu usług paragon.

Doradca Podatkowy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka