Wpisy autora

Wydatki eksploatacyjne samochodu osobowego w kosztach u podatnika zwolnionego z VAT

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
09 gru 2019

Jak do tej pory nie doczekaliśmy się wydania przez MF obiecanych objaśnień podatkowych w zakresie stosowania od 1 stycznia tego roku przepisów dotyczących zaliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodów do kosztów uzyskania przychodu. Przypomnijmy, że zasadnicza zmiana dotyczy zaliczania wydatków eksploatacyjnych, w wysokości 75% podniesionego wydatku.

Czytaj dalszą część wpisu »

Czy wszystkie zmiany w podatkach, które dotyczą przedsiębiorców od 2019 r. są już znane?

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
04 gru 2018

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!  Oczywiście, nie wszystkie. Opublikowane zostały jedynie zmiany w podatkach dochodowych, gdyż zasadą jest że wszelkie zmiany niekorzystne muszą być opublikowane do końca listopada.  Z tego co się doliczyłam zmiany zostały opublikowane w co najmniej ośmiu Dziennikach Ustaw. Czytaj dalszą część wpisu »

Wydatki na zakup leków a ulga rehabilitacyjna

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
11 paź 2018

Podatnicy, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności mają prawo odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej poniesione w roku podatkowym wskazane przez ustawodawcę wydatki.

Jak wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu od dochodu wówczas, gdy osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki:

  • dokona zakupu produktów mających cechy leku,
  • poniesie w danym miesiącu wydatki na ich zakup powyżej kwoty 100 zł,
  • posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku (np. faktury),
  • posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (leków).

Częste wątpliwości podatników związane

Czytaj dalszą część wpisu »

Deklaracje VAT w 2017 r.

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
20 kw. 2017

VAT-7

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dotyczy podatników:

  • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT) lub nabywcami tych towarów lub usług,
  • obowiązanych – zgodnie z przepisami PIT lub CIT – do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj dalszą część wpisu »

JPK_VAT a mikroprzedsiębiorstwo

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
16 lut 2017

Obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Informacje te należy przesyłać w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Czytaj dalszą część wpisu »

Spadek otrzymany z zagranicy oraz spadek otrzymany przez osobę mieszkającą za granicą

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
12 sie 2016

SPADKI I DAROWIZNYPostępowania spadkowe nie należą ani do łatwych ani szybkich.

  1. Spadki transgraniczne, czyli sytuacje, w których spadkobierca dziedziczy majątek po zmarłym, który mieszkał w innym niż Polska kraju podlegają podwójnemu opodatkowaniu.

Czytaj dalszą część wpisu »

Rozliczenie sprzedaży akcji

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
28 sty 2016
Michał Wozikowski

Michał Wozikowski

W ostatnim czasie do naszej Kancelarii wielokrotnie kierowane były pytania dotyczące opodatkowania sprzedaży akcji. Poniżej przypominamy więc jak prawidłowo należy rozliczyć się z przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji.

Sprzedaż akcji stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc dochód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym i powinien być wykazany w zeznaniu rocznym.

Czytaj dalszą część wpisu »

Z końcem 2015 roku przedawniają się zobowiązania podatkowe

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
31 gru 2015

2016Niejeden z podatników odlicza dni do końca roku kalendarzowego czekając na przedawnienie zobowiązań podatkowych. Okres przedawnienia to czas, w którym organy podatkowe mogą skontrolować rozliczenia podatkowe i np. ustalić podatek w sposób odmienny od podatnika. Po upływie jednak okresu przedawnienia organy podatkowe nie mogą już wydać decyzji i ustalić podatku.

Czytaj dalszą część wpisu »

Pączek bez podatku!

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
12 lut 2015
fot.: Paweł Wysiński

fot.: Paweł Wysiński

W tym roku pracownicy mogą poczęstować się pączkiem i nie myśleć o opodatkowaniu. Również dla pracodawców sytuacja wydaje się jasna.

Jeszcze do niedawna organy podatkowe uważały, że takie zjedzenie paczka stanowi przychód dla pracownika, który należy opodatkować.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 zakończył dyskusje, czy pracownik, który zjadł pączka uzyskał przysporzenie majątkowe.

Tak jest w tym roku. Jak będzie w następnych latach? Zobaczymy.

A więc korzystajmy i smacznego!

Kasy fiskalne zmiany od 2015 r.

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
18 lis 2014
fot. Grzegorz Klarkowski

fot. Grzegorz Klarkowski

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nałożono obowiązek ewidencji sprzedaży dla nowych grup podatników, niezależnie od wielkości uzyskanego obrotu.

  Czytaj dalszą część wpisu »