Z końcem 2015 roku przedawniają się zobowiązania podatkowe

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
31 Gru 2015

2016Niejeden z podatników odlicza dni do końca roku kalendarzowego czekając na przedawnienie zobowiązań podatkowych. Okres przedawnienia to czas, w którym organy podatkowe mogą skontrolować rozliczenia podatkowe i np. ustalić podatek w sposób odmienny od podatnika. Po upływie jednak okresu przedawnienia organy podatkowe nie mogą już wydać decyzji i ustalić podatku.

Najogólniej można stwierdzić, że z dniem 31 grudnia 2015 r. przedawniają się zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął 5 lat temu. I tak dla przykładu na koniec 2015 roku przedawnią się:

 • zobowiązania z tytułu PIT za 2009 rok
 • zobowiązania z tytułu CIT za 2009 rok (jeżeli rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym)
 • zobowiązania z tytułu VAT za okres od grudnia 2009 do listopada 2010 r. (a w przypadku rozliczeń kwartalnych do III kwartału 2010 r.)

Zanim jednak radośnie zaczniemy świętować nadejście Nowego Roku należy pamiętać, że termin przedawnienia może ulec wydłużeniu na skutek działań organów podatkowych, np. poprzez:

 • nadanie nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • podjęcie działań egzekucyjnych czy też
 • wszczęcie postępowania karnego skarbowego.

Nie przedawnią się także zobowiązania powstałe na skutek decyzji doręczonych przed dniem 31 grudnia 2015.

Warto też pamiętać, że przedawnieniu podlegają nie tylko zobowiązania podatnika względem fiskusa, ale również prawo podatnika do dochodzenia i zwrotu od organów podatkowych nadpłaconego podatku.

Zanim więc ucieszy nas przyjście 2016 roku z powodu przedawnienia zobowiązań podatkowych sprawdźmy, czy aby ta radość nie jest przedwczesna.

Doradca Podatkowy, Biegły sądowy z dziedziny prawo podatkowe przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Współodpowiedzialna za wdrażanie procedury i system zarządzania jakości ISO w Kancelarii. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka

komentarze 4

 1. Kayako napisał(a):

  Artykuł jest błędny . przedawnił się rok 2010 a nie 2009 .

  Od 1 stycznia 2016 obowiązuje art. 68 § 4a którego brzmienie jest następujące:
  „Zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie.”
  Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r – Dziennik Ustaw

  • Violetta Wełnicka Violetta Wełnicka napisał(a):

   Z dniem 31 grudnia 2015 roku co do zasady przedawniły się w podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązania za rok 2009.

   Art. 68 § 4a Ordynacji podatkowej dotyczy jedynie zobowiązań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodu.

 2. Violetta Wełnicka Violetta Wełnicka napisał(a):

  Tak można ująć.

  Rozstrzygnięcie wydane w sprawach dotyczących postępowań w zakresie dochodów ze źródeł nieujawnionych będzie musiało być doręczone podatnikowi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nieujawnionych przychodów. Powstanie obowiązku przypada natomiast na ostatni dzień roku podatkowego, w którym zaistniała nadwyżka wydatków nad ujawnionymi przychodami (dochodami).