Rozliczenie sprzedaży akcji

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
28 sty 2016
Michał Wozikowski

Michał Wozikowski

W ostatnim czasie do naszej Kancelarii wielokrotnie kierowane były pytania dotyczące opodatkowania sprzedaży akcji. Poniżej przypominamy więc jak prawidłowo należy rozliczyć się z przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji.

Sprzedaż akcji stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc dochód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym i powinien być wykazany w zeznaniu rocznym.

Rozliczenie sprzedaży akcji należy ująć na formularzu PIT-38. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód/stratę z tytułu odpłatnego zbycia akcji ujmuje się w zeznaniu na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C. Jeżeli podatnik poniósł dodatkowe koszty i posiada na ich poniesienie dowody, to może także doliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Od 2014 r. podatnicy sprzedający akcje uprzednio nabyte w drodze spadku mogą również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na nabycie akcji przez spadkodawcę.

Termin złożenia PIT-38 za 2015 r. upływa w dniu 2 maja 2016 r. (30 kwietnia 2016 r. przypada w sobotę) i do tego dnia należy wpłacić wyliczony podatek.

Jeżeli w związku ze sprzedażą akcji wystąpiła strata (przychód był niższy od kosztów) to pomimo tego, iż podatnik nie uzyskał dochodu należy złożyć zeznanie podatkowe.

Zeznanie składa się, co do zasady do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy miejsce zamieszkania w kraju ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Podatnicy składający zeznanie PIT-38 mogą również przekazać 1% podatku na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego, do czego nasza Kancelaria namawia wszystkie osoby składające zeznania roczne.

Doradca Podatkowy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka