Zaczynasz swój biznes? Wpłać kaucję!

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
06 Paź 2016

Znane są już propozycje zmian przepisów dotyczących podatku VAT nakładających obowiązek/warunek wpłacenia kaucji w sytuacji podjęcia decyzji o rejestracji w podatku VAT.  Ogólnie rzecz ujmując organy podatkowe/urzędy skarbowe będą badać historię przedsiębiorcy, podmiotów, czy innych podatników, w działalność których był zaangażowany wnioskujący o rejestrację.

Skarbówka będzie „prześwietlać” również firmy, które są zaangażowane w jego działalność.

Dla przykładu: z koniecznością uiszczenia kaucji będzie musiała liczyć się osoba, która posiada lub miała w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach należnych budżetowi państwa powyżej kwoty 20.000 zł.

To samo dotyczyć będzie podatników, którzy wg skarbówki byli zaangażowani w działalność podmiotu/podatnika, który miał takie zaległości podatkowe w tym okresie.

Zwrócić trzeba uwagę, że radykalnie wzrośnie „uznanie administracyjne” i prawa organów. Również poważnie wzrośnie koszt prowadzenia nawet małej firmy …

Zgodnie z propozycją nowego prawa można przyjąć, że z dodatkowymi kosztami dotyczącymi kaucji wpłacanej przy rejestracji VAT muszą się liczyć wszystkie firmy korzystające z tzw. „wirtualnych adresów”, czy firm typu „wirtualne biuro”.

W mojej ocenie wielu nowych/młodych przedsiębiorców będzie dyskryminowanych, jeśli chodzi o możliwość rozpoczęcia działalności. Zastanawiam się czy te przepisy nie naruszają zarówno Konstytucji RP, jak i unijnej zasady proporcjonalności.

Biorąc pod uwagę, że minimalna kwota kaucji ma wynosić 20.000 zł, maksymalna 200.000 zł. powstaje pytanie kto się zdecyduje na rozpoczęcie działalności jako podatnik VAT czynny? A jak będzie reagował rynek?

Jak zwykle pozostaje mieć nadzieję, że rynek jak i Komisja UE zweryfikuje te przepisy.

Mariusz W. Gotowicz – doradca podatkowy – właściciel Kancelarii, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku postępowań kontrolnych, podatkowych i skarbowych oraz postępowań sądowych prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalista z zakresu przepisów postępowania i procedur podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca i prelegent zapraszany przez wiele firm, instytucji i uczelni do prowadzenia konferencji i seminariów podatkowych. Propagator działalności pro bono na rzecz podatników, aktywnie wspierający organizacje pozarządowe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe poparte wieloma sukcesami.
Mariusz Gotowicz