Sprzedaż nakładów w rodzinnym ogrodzie bez podatku

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
22 Cze 2017

fot.: Michał Wozikowski

Wiele razy nasi Klienci czy też słuchacze Polskiego Radia PiK w trakcie dyżurów naszych ekspertów podatkowych byli oburzeni faktem, że w przypadku sprzedaży działki ROD są zobowiązani zapłacić podatek dochodowy wg skali podatkowej w swoim zeznaniu rocznym. Niejednokrotnie użytkowali swoje ogródki przez dziesięciolecia i brali czynny udział w tworzeniu ogrodu działkowego, na którym znajdowała się ich oaza spokoju a w momencie sprzedaży nie byli w stanie udokumentować wydatków, jakie ponieśli na nasadzenia czy też posadowienie domku letniskowego, altany. Przypomnijmy, że jedynie takie udokumentowane wydatki pomniejszały dochód do opodatkowania.

Organy podatkowe od lat zgodnie twierdziły, że działkowcy nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku z uwagi na 5 letni okres posiadania działki, gdyż zgodnie z charakterem rodzinnych ogrodów działkowych nie są właścicielami gruntu, na którym znajduje się ich działka.

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 kwietnia 2017 r. wydał korzystny dla podatników wyrok (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Regulacja zawarta w powyższym przepisie stanowi zasadę, od której przewidziane są ustawowe wyjątki. Może je zawierać sam kodeks lub mogą pochodzić z innych ustaw. (…) W szczególności chodzi o odrębną własność budynków lub lokali, a także urządzeń znajdujących się na gruncie.  (…) Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. (…)Przepis ten stanowi więc wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. (…)Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Tak więc, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

Powyższe oznacza, że ze sprzedaży nasadzeń, altan, domków letniskowych itp. znajdujących się na działce podatnik uzyskuje przychód ze zbycia rzeczy a nie praw, a co za tym idzie zastosowanie ma  art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przywołanym przepisem, jeżeli sprzedajemy rzecz, którą używamy powyżej pół roku nie występuje podatek dochodowy.

Powyższy wyrok NSA jest bardzo korzystny dla osób, które zamierzają sprzedać swoją działkę ROD. Należy mieć tylko nadzieję, że przełamie on dotychczasową linię orzeczniczą i urzędy skarbowe zmienią swoje dotychczasowe stanowisko.

Menedżer w Kancelarii. Ekonomista, praktyk z zakresu cen transferowych, podmiotów powiązanych, prawa działalności gospodarczej – procedur zakładania działalności gospodarczej w Polsce, prawa spółek handlowych, w szczególności rodzajów i form działalności gospodarczych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Michał Wozikowski
Michał Wozikowski