Wydatki na zakup leków a ulga rehabilitacyjna

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
11 paź 2018

Podatnicy, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności mają prawo odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej poniesione w roku podatkowym wskazane przez ustawodawcę wydatki.

Jak wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu od dochodu wówczas, gdy osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki:

  • dokona zakupu produktów mających cechy leku,
  • poniesie w danym miesiącu wydatki na ich zakup powyżej kwoty 100 zł,
  • posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku (np. faktury),
  • posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (leków).

Częste wątpliwości podatników związane

są z odpowiednią kwalifikacją danego zakupu i związaną z tym możliwością odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Innymi słowy wątpliwości dotyczą tego czy wydatki poniesione na zakup danego leku czy specyfiku, który został wskazany przez lekarza daje prawo do skorzystania z odliczenia, czy też nie.

Aby odpowiedzieć na pytanie należy zwrócić uwagę, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „leku” oraz „suplementu” co zdaniem organów podatkowych oznacza, że posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Z zawartych tam definicji wynika, że:

  • lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece;
  • lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu;
  • lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii;
  • produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Wykaz produktów będących lekami został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Powyższe oznacza, że spożywcze suplementy diety nie są lekami, a wydatków poniesionych na ich zakup osoba niepełnosprawna nie może odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Stanowisko takie znajdziemy m.in. w interpretacji DKIS nr 0115-KDIT2-2.4011.383.2017.1.IL, w której czytamy, iż „spożywcze suplementy diety nie są lekami, a więc wydatki ponoszone na ich zakup nie mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej”. W wydanej interpretacji organ uznał, że podatniczka nie ma prawa do odliczenia wydatków poniesionych na zakup suplementów diety sprzedawanych pn. Collagen 4D Activ+ (90 amp.) + Cardio Q10 (30 amp.), gdyż produkty te nie są lekami a suplementami diety.

Podatnicy chcąc odliczyć wydatki muszą więc sprawdzać czy zapisany przez lekarza specyfik jest lekiem czy suplementem diety. W mojej ocenie osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość odliczenia poniesionych wydatków na zakup wszystkich leków czy też suplementów przepisanych przez lekarza specjalistę. Osoba niepełnosprawna ma ograniczone możliwości sprawdzenia czy to, co lekarz zaordynował to jest lek czy suplement. Oczywiście można postarać się odszukać odpowiednie informacje w Internecie albo uzyskać informację od lekarza. Nie zawsze jest to jednak takie proste. Może jednak ustawodawca zauważy potrzebę modyfikacji przepisu tak jak to uczynił z możliwością odliczania wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych. Ulga ta powinna być pomocą dla osób niepełnosprawnych a nie powodować, że przykładowo zamiast skupiać się na dawce leku czy poszukiwaniu tańszego odpowiednika, zastanawiać się czy można odliczyć wydatek czy też nie.

Doradca Podatkowy, specjalistka z zakresu podatków dochodowych i optymalizacji podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych. Prowadzi szkolenia z prawa podatkowego, autorka wielu artykułów. Aktywnie działała pro bono na rzecz podatników.
Violetta Wełnicka
Violetta Wełnicka