Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
24 maj 2018

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

Więcej »


Klauzula nadużycia i obejścia prawa

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
19 sty 2018

fot. Michał Wozikowski

Zbliżający się termin wyboru formy opodatkowania (w tym roku wyjątkowo 22 stycznia) powoduje, że wielu Klientów analizuje, co się im bardziej opłaca, jaki lepiej płacić podatek, a swoje wątpliwości przekazuje w toku spotkań z Kadrą Kancelarii.

Przy okazji tych spotkań często poruszane są wątki dot. kosztów, amortyzacji, różnych rozwiązań biznesowych, zmiany profilu działania, czy też wielu innych zagadnień istotnych z punktu widzenia optymalizowania opodatkowania.

Więcej »


Kosze prezentowe, a podatki …

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
22 gru 2017

Tradycyjnie, okres świąteczny skłania przedsiębiorców do wręczania upominków i prezentów. Jest to zrozumiała, a do tego sympatyczna praktyka marketingowa.

Prezent zazwyczaj przybiera formę kosza prezentowego zawierającego np. różne słodycze, kawę, herbatę, jakieś gadżety biurowe (notesy, ołówki).

W przepisach podatkowych ustawodawca różnie unormował opodatkowanie droższych prezentów.  Ustalił też różne limity zwolnień od opodatkowania, uznając, iż drobne upominki, czy prezenty nie muszą być opodatkowane choćby z uwagi na koszty obsługi prawno-podatkowej takiej czynności.

Więcej »


Czynności sprawdzające – co warto wiedzieć

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
06 wrz 2017

rys.: Michał Wozikowski

Czynności sprawdzające, są najmniej uciążliwym sposobem weryfikacji  naszych rozliczeń podatkowych. Jest to co do zasady zakres czynności kontrolnych, mających umożliwić urzędowi skarbowemu sprawdzenie poprawności deklaracji, czy dokonanego rozliczenia. Jest to zarazem najmniej sformalizowana procedura kontrolna. Czynności sprawdzające, to nie kontrola, a więc oznacza to zarazem inny zakres kompetencji skarbówki.

Więcej »


Zmiana interpretacji tego samego przepisu a konsekwencje dla przedsiębiorstwa

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
21 sie 2017

fot. Michał Wozikowski

Na stronie natemat.pl natrafiliśmy na ciekawy artykuł wskazujący na problem zmiany interpretacji tych samych przepisów przez organy.

Autor artykułu poruszył sprawę Spółki Terplast, która specjalizuje się w produkcji sznurka do maszyn rolniczych. Spółka ta przez ostatnie 23 lata korzystała zgodnie z obowiązującymi przepisami z preferencyjnej stawki VAT przy sprzedaży sznurka rolnikom. Prawidłowość takiego działania potwierdzały również liczne kontrole, które sprawdzały przez te lata poprawność rozliczania podatków. Ostatnio okazało się, że mimo braku zmian w treści przepisu wskazującego na możliwość stosowania preferencyjnej stawki VAT zmieniło się podejście organów do jego interpretacji.

Więcej »


Sprzedaż nakładów w rodzinnym ogrodzie bez podatku

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
22 cze 2017

fot.: Michał Wozikowski

Wiele razy nasi Klienci czy też słuchacze Polskiego Radia PiK w trakcie dyżurów naszych ekspertów podatkowych byli oburzeni faktem, że w przypadku sprzedaży działki ROD są zobowiązani zapłacić podatek dochodowy wg skali podatkowej w swoim zeznaniu rocznym. Niejednokrotnie użytkowali swoje ogródki przez dziesięciolecia i brali czynny udział w tworzeniu ogrodu działkowego, na którym znajdowała się ich oaza spokoju a w momencie sprzedaży nie byli w stanie udokumentować wydatków, jakie ponieśli na nasadzenia czy też posadowienie domku letniskowego, altany. Przypomnijmy, że jedynie takie udokumentowane wydatki pomniejszały dochód do opodatkowania.

Więcej »


11 maj Dniem Doradcy Podatkowego

Podatki | Autor: Michał Wozikowski
11 maj 2017

Doradcy podatkowi obchodzą swoje święto w rocznicę opublikowania w dniu 11 maja 2001 roku zmiany ustawy o doradztwie podatkowym. Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uregulowane od 1997 roku.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji, w tym specjalistycznej wiedzy oraz bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, a także innych dziedzin prawa.

Więcej »


Deklaracje VAT w 2017 r.

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
20 kw. 2017

VAT-7

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dotyczy podatników:

  • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT) lub nabywcami tych towarów lub usług,
  • obowiązanych – zgodnie z przepisami PIT lub CIT – do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej »


Doświadczenie życiowe a praca doradcy podatkowego

Podatki | Autor: Mariusz Gotowicz
15 mar 2017

W zawodzie doradcy podatkowego, jakże ważne jest doświadczenie życiowe.

Doświadczenia własne, jak i doświadczenia obsługiwanych klientów, w połączeniu z wiedzą zawodową dopiero sumarycznie przekładają się na możliwość udzielenia pomocy, nawet w najtrudniejszych życiowych sprawach.

Temat związany z doświadczeniem życiowym doradcy podatkowego, były wprawdzie poruszany, ale z uwagi na otrzymanie bardzo miłego e-maila od byłej Klientki, aspekt ten tym samym powrócił.

Więcej »


JPK_VAT a mikroprzedsiębiorstwo

Podatki | Autor: Violetta Wełnicka
16 lut 2017

Obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Informacje te należy przesyłać w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Więcej »